Jalostusohje

Jalostustoimikunta ja hallitus ovat yhteiskokouksessaan 6.4.2019 käyneet jalostusohjeen läpi ja päättäneet päivittää sitä rodun populaation kannalta tarvittavilta osin. 1.8.2019 voimaanastuvan jalostusohjeen löydät täältä.

Voimassa 1.10.2018 alkaen viimeisimmät muutokset punaisella

Havannankoiran jalostusohje on päivitetty Kennelliiton yleisen jalostusstrategian tavoitteiden mukaiseksi, joten tärkeimpinä kriteereinä ovat koiran terveys ja hyvinvointi, jalostuspohjan riittävä laajuus ja perinnöllinen monimuotoisuus sekä rodunomaisuus. Suomen Kennelliiton yleisen jalostusstrategian löydät täältä.

Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, voi pyytää neuvoja jalostustoimikunnalta yhdistelmiä ja jalostusta koskevissa kysymyksissä. Jalostustoimikunta muistuttaa kasvattajia siitä, että jalostustoimikunta käy edelleen yhdistelmiä läpi kasvattajan pyynnöstä. Jalostustiedustelun tehdessään kasvattaja saa koko jalostustoimikunnan kommentit kaikista heillä sillä hetkellä tiedossaolevista terveysriskeistä, mitä suunniteltu yhdistelmä pitää sisällään. Jalostustoimikunta vastaa jalostustiedusteluihin neljän viikon kuluessa kyselyn saapumisesta. Muistathan lähettää tiedustelusi siis ajoissa!

Kasvattaja: Ilmoitathan yhteydenotossasi selkeästi onko kyseessä ilmoitus jalostusohjeen täyttävien pentueiden listalle vai jalostustiedustelu!

Kasvattaja huomioithan ennen yhdistelmäsi toteuttamista rotukohtaiset PEVISA-edellytykset sekä rotujärjestön laatimat jalostusohjeet. Havannankoirat ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA) kataraktan, PRA:n, patellaluksaation ja 1.1.2019 alkaen jälkeläismäärien osalta. Jalostusohjeesta käyvät ilmi rotujärjestön jalostuskoirille asettamat vähimmäisedellytykset.

Havannankoiran PEVISA-ohjelma

(Voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023)
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja jos koiran tulos on aste 1, on se paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta. Alle kolme (3) vuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa 2 vuotta lausunnon saamisesta, jonka jälkeen se tulee uusia.
Mikäli koira on tutkimushetkellä jo täyttänyt kolme (3) vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.

Urokselle rekisteröidään korkeintaan 25 jälkeläistä alle neljän vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. Näistä viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Havannalaiset Ry:n jalostusohjeet

Kaikki tämän jalostusohjeen täyttävät yhdistelmät, jotka Havannalaiset ry:n jäsenenä oleva kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnan sihteerille, tullaan julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla. Kasvattaja vastaa ilmoittaessaan jalostusohjeen täyttävän yhdistelmänsä, että yhdistelmä täyttää kaikilta osin jalostusohjeen (jos huomataan, että yhdistelmä ei täytä joltain osin jalostusohjetta, numero tullaan poistamaan ja kohdalle lisätään syy, miksi ohje ei täyty). Jalostusohjeen täyttävistä yhdistelmistä syntyneet pennut pääsevät myös Havannalaiset ry:n pentuvälitykseen. Yhdistelmänumero tulee hakea aina ennen astutusta. Yhdistelmälle on mahdollista ilmoittaa varauros, jolloin astutuksen jälkeen voidaan ilmoittaa käytetty uros. Mikäli varaurosta ei ole ja uros muuttuu, tulee se ilmoittaa ennen astutusta. Yhdistelmää ilmoittaessasi, muistathan toimittaa samalla myös uroksen omistajan julkaisuluvan uroksensa tiedoille (lupapohja löytyy täältä).

Yksittäisten, koiran elämää haittaamattomien kauneusvirheiden osalta ei ole laadittu tiukkaa säännöstöä, niiden osalta kasvattajien tulee kiinnittää huomiota siihen, että samat virheet eivät kertaudu yhdistelmissä molemmilta puolilta.

 1. Koiraa, jolla on todettu kaihi, PRA, GRD, TRD, ektropion tai entropion, ei tule käyttää jalostukseen. Aiotun yhdistelmän sukutaulussa neljän sukupolven sisällä ei saa esiintyä sairasta koiraa molemmilla puolilla (pennun isoisoisovanhemmat). Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Koiraa, joka on toistuvasti (esim. kolmessa) eri yhdistelmissä jättänyt kaihia sairastavan jälkeläisen, ei tule käyttää jalostukseen. Koiraa, jolla on todettu ciliaaberranta, distichiasis, trichiasis, MRD, PPM, HTVL/PHPV tai kirsikkasilmä voidaan käyttää jalostukseen, kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi ei omaa samaa ominaisuutta. Suositellaan kaihiriskin tarkastelua useammassa sukupolvessa mahdollisimman laajan terveen linjan saamiseksi pentueen sukutauluun.
 2. Mikäli koiralla on todettu elämänlaatua selvästi heikentävä vakava sairaus, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi: epilepsia, sebaceousadenitis (SA), Addisonin tauti, kuurous, Legg-Perthes, kilpirauhasen vajaatoiminta, maksashuntti, allergia, atopia, sydänsairaudet, toistuvasti esiintyneet virtsakivet, IMHA. Liioin koiraa, jolla on töpöhäntä, häntämutka, leikkausta vaatinut napatyrä, alapurenta, yläpurenta tai vino purenta ei tule käyttää jalostukseen.
  Sairaan koiran vanhempia, sisaruksia ja jälkeläisiä voi käyttää jalostukseen, mikäli aiotun pentueen toinen vanhempi, sen vanhemmat, sisarukset ja jälkeläiset ovat saman sairauden osalta terveitä. Tällaiset sairaudet eivät saa aiotuissa yhdistelmissä kertautua molemmilta puolilta kolmen sukupolven sisällä pennusta laskien (pennun isoisovanhemmat). Suositellaan riskien tarkastelua useassa sukupolvessa mahdollisimman terveen linjan saamiseksi pentueen sukutauluun.
 3. Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan tehtäväksi Kennelliiton viralliset röntgentutkimukset (lonkat, kyynärät ja selkä). Kyseisen tutkimuksen asteikon huonoimman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Koiraa, jolla on lääkitystä ja/tai kirurgista hoitoa vaativa/vaatinut luuston ja nivelten kasvuhäiriö, ei saa käyttää jalostukseen. Vakavasti käyräraajaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja lievästi käyräraajaisia koiria ei suositella yhdistettävän jalostuksessa. Pyritään suoriin eturaajoihin.
 4. Urosten käytön rajoitus:
  Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 2,5 % edellisen vuoden rekisteröintimäärästä ja vähimmäisikä astutushetkellä on 18 kk. Suositeltavaa olisi kuitenkin odottaa ensimmäisen astutuksen kanssa siihen asti, että koira on 24kk ikäinen. Nykyisellä rekisteröintimäärällä (v. 2018, 543 kpl) lukumäärä on noin 14 pentua / vuosi. Uroksella saa olla alle neljä vuotiaana enintään 25 jälkeläistä ja koko elämän aikana 60 jälkeläistä. Viimeinen pentue hyväksytään kuitenkin kokonaisuudessaan jalostusohjeen täyttävään pentueeseen.
 5. Narttujen käytön rajoitus:
  Nartun vähimmäisikä astutushetkellä 18 kk. Suositeltavaa olisi kuitenkin odottaa ensimmäisen astutuksen kanssa siihen asti, että koira on 24kk ikäinen. Ensimmäistä kertaa narttua pennutettaessa nartun suositellaan olevan alle neljävuotias. 8 vuotta täyttänyttä narttua ei tule käyttää jalostukseen. Nartulle syntyvien pentueitten väli tulee olla vähintään 10kk. Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta.
 6. Uusintayhdistelmien teko ei ole sallittu
 7. Lisääntymisongelmat:
  Urosta tai narttua, joka on ollut toistuvasti haluton luonnolliseen astumiseen, ei tule käyttää jalostukseen. Kahden keisarinleikkauksen jälkeen narttua ei tule käyttää jalostukseen. Narttua, jolla on esiintynyt polttoheikkoutta, ei tule käyttää jalostukseen.
 8. Jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat suosivat yhdistelmiä, joissa sukusiitoskerroin jää alle 6,25 % (neljän sukupolven mukaan), mikä vastaa teoreettisesti serkusten sukusiitosastetta. Perusteena yhdistelmän sukusiitosprosentin laskemisessa käytetään Suomen Kennelliiton jalostustietokantaa. Suositus perustuu Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan.
 9. Koiran tulee olla palkittu vähintään virallisen näyttelyn laatuarvostelulla erittäin hyvä (EH) –maininnalla. Hyväksytään myös ulkomainen näyttelytulos, jäsenellä ilmoitusvelvollisuus. Hyväksytty jalostustarkastus (ilman varausta tai varauksella) voi korvata em. näyttelytuloksen.
 10. Hermorakenteeltaan heikkoa, aggressiivista tai arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jalostukseen käytettävällä koiralla ei saa olla jokapäiväistä elämää hankaloittavia luonneominaisuuksia.
 11. Tunnettuja lyhytkarvaisuuden kantajia ei suositella yhdistettävän, mutta muutoin lyhytkarvaisuuden kantajien jalostuskäytölle ei ole estettä.

Asioita, joihin kasvattajan lisäksi tulee erityisesti kiinnittää huomiota jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa:

 • Täydellinen hampaisto on toivottava. Koiralla tulee olla täydellinen etuhampaisto 6+6 ja kulmahampaita 2+2, jotka ovat oikein asettuneet. Muiden hampaiden osalta puutosten määrä ei saa olla enempää kuin 4 kpl yhteensä. Yhdistelmiä suunniteltaessa kasvattajien tulee kiinnittää huomiota siihen, että alaleuka on riittävän leveä. Liian kapea alaleuka ei anna alaetuhampaille riittävästi tilaa ja aiheuttaa riskin kulmahampaiden painumisesta kitalakeen. Lisäksi suositellaan, että vähintäänkin yhdistelmän toisella osapuolella on täysi hampaisto.
 • Oikeat rungon mittasuhteet
 • Karvanlaatu
 • Jalostukseen ei tule käyttää rotumääritelmästä poikkeavan kokoista koiraa 23-27 cm +/- 2 cm
 • Jalostustoimikunta edellyttää nartun omistajan ilmoittavan jalostustoimikunnalle yhdistelmänsä ennen astutusta. Tapahtunut astutus toivotaan ilmoitettavan jalostustoimikunnalle mahdollisimman pian, syntyneen pentueen tiedot 2 viikon kuluessa pentujen syntymästä. Kasvattajan tulisi ilmoittaa myös, jos yhdistelmä ei toteutunut. Kasvattajan pyynnöstä voidaan yhdistelmä julkaista vasta pentujen syntymän jälkeen. Yhdistelmänumero tulee tällöinkin hakea ennen astutusta.
 • Uroksen omistajan ei tule antaa urostaan huonokuntoiselle nartulle eikä sallia uroksen jälkeläismäärän nousevan yli suositellun lukumäärän.