Viralliset kyynär- ja lonkkakuvat yhdistyksen tuen piiriin

Hallitus käsitteli kokouksessaan 19.5.2018 jäsenten aloitteen liittyen lonkka- ja kyynärkuvausten tukemiseen yhdistyksen joukkotarkastuksissa. Hallitus päätti lisätä lonkka- ja kyynärkuvaukset tuettavien tarkastusten listalle.

Tuki on 30€ jäsenen omistamasta 18kk-48kk ikäisenä samalla kertaa virallisesti sekä lonkka-, että kyynärkuvatusta koirasta. Mikäli koiralta on kuvattu vain lonkat tai kyynärät, ei tukea makseta.

Päätettiin myös tarkentaa ohjetta liittyen kaikkiin tuettaviin tarkastuksiin. Koira voi saada tuen kerran/tarkastus. Tuki maksetaan koirakohtaisesti.