Vuosikokous 2016 pöytäkirja

VUOSIKOKOUS

Paikka:        Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tila, Tampereentie 484, Lempäälä

Aika:            lauantaina 5.3.2016 klo 12

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Koivu avasi kokouksen klo 12.

Vietettiin hiljainen hetki ulkomuototuomari Hans Lehtisen muistoa kunnioittaen.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Jaana Karonen.

Kokouksen sihteeriksi esitettiin ja valittiin Mari Jänisniemi-Honkala.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin ja valittiin Jaana Sankala ja Anne Kuusijärvi, jotka toimivat samalla tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on postitettu jäsenistölle jäsenlehdessä 4/2015. Hyväksyttiin esitetyt valtakirjat.

Paikalla oli 27 jäsentä ja 22 edustettuina valtakirjoilla. Kokouksella on käytettävissä yhteensä 49 ääntä.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kohtaan 14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista, lisättiin keskusteltavaksi: Jäsenten tasa-arvoinen kohtelu.

Muilta osin asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Käsiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus sekä sen liitteenä jalostustoimikunnan vuosikertomus.

Hallituksen vuosikertomukseen tehtiin yksimielisenä korjauksena kohtaan yhdistyksen kilpailut – erikoisnäyttely: osallistuneita pentuja 10 sekä kohtaan yhdistyksen muu toiminta – jalostustarkastukseen 8.2.2015 osallistui 11 koiraa joista 9 hyväksyttiin, 1 hylättiin ja 1 keskeytti.

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma lisäyksellä: luonnetesti 20.4.2016 Hämeenkyrö, erillinen jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Toiminnan osalta esitettiin, että jalostustoimikunta esimerkiksi jäsenlehdessä kertoisi Norjan ja Ruotsin rodun yhdistyksien jalostustoimikuntien kanssa tehtävän yhteistyön sisällöstä.

(Kokoukseen saapui yksi jäsen lisää. Todettiin että kokouksella on käytettävissä yhteensä 50 ääntä.)

Hallitus esitti jäsenmaksujen pysymistä ennallaan koska yhdistyksellä ei ole taloudellisesti tarvetta maksun nostamiselle ja esitystä kannatettiin. Esitettiin ja kannatettiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksun nostamista 5 eurolla, 25 euroon. Asiasta äänestettiin ja jäsenmaksun pysyminen ennallaan sai 30 ääntä ja maksun korottaminen 17 ääntä. Äänestyslappuja jätettiin 50 joista 3 hylättiin. Äänestyksen perusteella päätöksenä jäsenmaksujen pysyminen ennallaan: varsinaiselta jäseneltä 20 euroa, perhejäseneltä 5 euroa, nuoriso- sekä pentuejäseneltä 10 euroa.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 4 henkilöä, Jaana Isokangas, Taina Jaatinen-Niemi, Pekka Järvelä ja Mirja Kukkamäki) ja lisäksi valitaan hallituksen jäsen kesken toimikauden eroavan Pirkko-Riitta Metsävainion tilalle hänen loppukaudekseen eli 1 vuodeksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Kirsti Koivu ja Anne Greus. Valinnasta suoritettiin äänestys jossa äänet jakautuivat seuraavasti: Kirsti Koivu 13 ääntä ja Anne Greus 36 ääntä. Äänestyslappuja jätettiin 50 joista 1 hylättiin. Äänestyksen perusteella päätöksenä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Greus.

Hallituksen jäseneksi erovuoristen tilalle esitettiin Kirsti Koivu, Niina Kettunen-Niemi, Susanna Thomander, Jaana Isokangas, Pekka Järvelä, Taina Jaatinen-Niemi sekä Anna-Miia Liimatta. Valinnasta suoritettiin äänestys jossa äänet jakautuivat seuraavasti: Kirsti Koivu 13 ääntä, Niina Kettunen-Niemi 28 ääntä, Susanna Thomander 30 ääntä, Jaana Isokangas 11 ääntä, Pekka Järvelä 38 ääntä, Taina Jaatinen-Niemi 19 ääntä ja Anna-Miia Liimatta 24 ääntä. Äänestyslappuja jätettiin 50 joista 3 hylättiin. Äänestyksen perusteella päätöksenä hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Niina Kettunen-Niemi, Susanna Thomander, Pekka Järvelä ja Anna-Miia Liimatta.

Pirkko-Riitta Metsävainiolle esitettiin, että hän peruisi ilmoituksensa erostaan hallituksesta ja hän perui ilmoituksen, jonka seurauksena eroa ei tarvinnut myöntää ja valita ketään hänen tilalleen hallitukseen.

 1. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä, Kirsti Koivu, Päivi Sarvikas ja Pekka Järvelä) ja lisäksi valitaan jalostustoimikunnan jäsen kesken toimikauden eroavan Pirkko-Riitta Metsävainion tilalle hänen loppukaudekseen eli 1 vuodeksi.

Pirkko-Riitta Metsävainio ilmoitti peruvansa ilmoituksensa erostaan jalostustoimikunnasta, jonka seurauksena eroa ei tarvinnut myöntää ja valita ketään hänen tilalleen toimikuntaan.

Jalostustoimikunnan jäseneksi erovuoristen tilalle esitettiin Kirsti Koivu, Henna Koivisto, Kirsi Räikkönen, Pekka Järvelä, Rose-Marie Martelin sekä Jaana Sankala. Valinnasta suoritettiin äänestys ja koska Jaana Sankala kokoukseen valittuna ääntenlaskijana oli ehdokkaana esteellinen ääntenlaskijan tehtävään ja hänen tilalleen tähän kohtaan valittiin yksimielisesti Taina Jaatinen-Niemi. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti: Kirsti Koivu 13 ääntä, Henna Koivisto 11 ääntä, Kirsi Räikkönen 18 ääntä, Pekka Järvelä 37 ääntä, Rose-Marie Martelin 16 ääntä sekä Jaana Sankala 26 ääntä. Äänestyslappuja jätettiin 50 joista 6 hylättiin. Äänestyksen perusteella päätöksenä jalostustoimikunnan jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Kirsi Räikkönen, Pekka Järvelä ja Jaana Sankala.

Birgit Englund ilmoitti kokouksessa eroavansa jalostustoimikunnasta henkilökohtaisista syistä. Esitettiin että hänen tilalleen valittaisiin äänestyksessä seuraavaksi eniten ääniä saanut Rose-Marie Martelin mihin yksimielisesti suostuttiin mutta hän kieltäytyi tehtävästä. Esitettiin Birgit Englundin tilalle hänen loppukaudekseen Kirsti Koivu ja Henna Koivisto. Valinnasta suoritettiin äänestys jossa äänet jakautuivat seuraavasti: Kirsti Koivu 16 ääntä ja Henna Koivisto 33 ääntä. Äänestyslappuja jätettiin 50 joista 1 hylättiin. Äänestyksen perusteella päätöksenä jalostustoimikunnan jäseniksi Birgit Englundin tilalle hänen loppukaudekseen valittiin Henna Koivisto.

 1. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Esitettiin ja toiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Suni ja Taru vainio ja heille varalle esitettiin ja valittiin Sanna Lohtari ja Kirsi Räikkönen.

 1. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Esitettiin ja hyväksyttiin että hallitus päättää kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot.

 1. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Kennelliiton valtuustoon ja Kennelliiton yleiskokoukseen.

Esitettiin että yhdistystä valtuustossa sekä yleiskokouksessa edustaa Kirsi Koivu ja omana esityksenään että Anne Greus. Lisäksi esitettiin että yhdistystä valtuustossa edustaa Kirsi Koivu ja yleiskokouksessa Anne Greus sekä molemmat ovat tehtävissä toisilleen varalla.

Asiasta äänestettiin ja esitys että yhdistystä valtuustossa sekä yleiskokouksessa edustaa Kirsi Koivu ei saanut ääniä, että yhdistystä valtuustossa sekä yleiskokouksessa edustaa Anne Greus sai 27 ääntä ja että yhdistystä valtuustossa edustaa Kirsi Koivu ja yleiskokouksessa Anne Greus sai 21 ääntä. Äänestyslappuja jätettiin 50 joista 1 hylättiin ja 1 tyhjä.

Äänestyksen perusteella päätöksenä valtuustoedustaksi kaudelle 2017-2019 ja Kennelliiton yleiskokous edustajaksi valittiin Anne Greus. Ennen äänestystä keskusteltiin ja yksimielisesti päätettiin että varaedustajasta ei tarvitse äänestää koska oli äänestystulos mikä tahansa niin toinen heistä toimii edustustehtävässä toiselle varalla ja tämän päätöksen pohjalta Anne Greusin henkilökohtaisena varaedustajana valtuustokaudella 2017-2019 sekä Kennelliiton yleiskokouksessa toimii Kirsti Koivu.

 1. Jäsenen aloite vuosikokoukselle 2016 havannankoirien rotumääritelmän muutosesitykseksi FCI:lle ja hallituksen päätösesitys

Aloite ja hallituksen päätösesitys olivat esityslistan liitteenä.

Aloitteen osalta todettiin että sen hyväksyminen on päätettävänä kokonaisuudessaan.

Asiasta äänestettiin. Ääniä annettiin 50 joista aloitteen hylkäämiselle 38 ääntä, sen puolesta 10 ääntä ja 1 tyhjä sekä 1 ääni hylättiin. Äänestyksen tuloksen perusteella, päätöksenä oli että aloite hylättiin.

Keskusteltiin aloitteen osana olleesta esityksestä rodun väreistä ja yksimielisesti oltiin sitä mieltä että värien osalta rotumääritelmän muutosesitystä tulisi viedä eteenpäin.

 1. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

14.1 Jäsenten tasa-arvoinen kohtelu

Keskusteltiin tiedottamisesta yhdistyksen sivuilla sekä Facebook-sivuilla, että tiedottaa tulee molemmissa jo ihan senkin vuoksi että kaikki eivät ole Facebookissa jolloin eivät pääse näkemään mitä siellä on.

14.2 Lehden painatuspaikka

Keskusteltiin painopaikan kilpailuttamisesta koska lehteen on ollut sen verran runsaasti materiaalia että sopimuksessa sovittu sivumäärä on ylittynyt ja kustannus on noussut koska ns. lisäsivuista on sovittu suhteessa kalliimpi hinta.

14.3 Kennelliiton uudet sopimukset

Keskusteltiin näistä sopimuksista ja oltiin sitä mieltä että joitain yksittäisiä kohtia lukuun ottamatta sopimukset on tehty vain ostajan etua ajaen ja hallituksen olisi syytä laatia asiasta kannanotto Kennelliitolle.

 1. Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Kokouksen vakuudeksi

Jaana Karonen                                                       Mari Jänisniemi-Honkala

puheenjohtaja                                                        sihteeri

Jaana Sankala                                                         Anne Kuusijärvi

pöytäkirjan tarkastaja                                            pöytäkirjan tarkastaja