Havannalainen-lehti

Materiaali lehteen :  havannalehti@gmail.com
Osoitteenmuutos- ja jäsenasiat:  havannalaisetjasensihteeri@gmail.com

Julkaisija: Havannalaiset Ry
Vastaava päätoimittaja: Anna-Miia Liimatta / Havannalaiset ry:n puheenjohtaja
Päätoimittaja: Pirkko-Riitta Metsävainio
Taitto: Pirkko-Riitta Metsävainio, Hanna-Kaisa Metsävainio
havannalehti@gmail.com
Paino: Euraprint Oy
Painosmäärä n. 900 kpl

Lehden saat 4 kpl x vuodessa liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu 20€/kalenterivuosi.

Ilmoitushinnat 2018
Takakansi 150 €
2. kansi     125 €
3. kansi     100 €
1/1 sivua     60 €
1/2 sivua     35 €
1/4 sivua     20 €

Kennel-ilmoitukset / vuosi 20 €
Vuosi-ilmoitusalennus (4 lehteä) 25%
Ei-jäsenten ilmoitushinnat ovat kaksinkertaiset

Lehden viimeiset aineiston jättöpäivät vuodelle 2018:

  • 1/18 deadline 21.2.2018
  • 2/18 deadline 15.5.2018
  • 3/18 deadline 10.8.2018
  • 4/18 deadline 13.11.2018