Ruokaviraston koirarekisteri on auennut 8.5.2023

Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri aukesi 8.5.2023. Kaikki ennen 1.1.2023 syntyneet koirat, niiden rotuun ja puhdasrotuisuuteen katsomatta, tulee rekisteröidä ko. rekisteriin 31.12.2023 mennessä. 1.1.2023 jälkeen syntyneet koirat tulee merkitä rekisteriin viimeistään 3…

Lue lisää

Yhdistyksen vuosikello

Hallitus ja jalostustoimikunta ovat luoneet Havannalaiset ry:lle vuosikellon. Vuosikello toimii toimihenkilöiden tukena vuoden aikana käsiteltävien ja hoidettavien asioiden hahmottamisessa. Vuosikello on julkisesti nähtävissä Rotujärjestö-sivulla.

Lue lisää

Kysely kahdesta erikoisnäyttelystä 2025!!

Yhdistykselle on tarjoitunut mahdollisuus järjestää ylimääräinen erikoisnäyttely Maailman Voittajanäyttelyn yhteyteen vuonna 2025 (näyttelypäivä olisi MV-näyttelyä edeltävä torstai). Hallitus tiedusteleekin nyt jäsenistön mielipidettä. Virallinen erikoisnäyttely on vuonna 2025 tarkoitus pitää syyskuussa…

Lue lisää

JTO ja PEVISA 2024 – 2028

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 28.3.2023 hyväksynyt havannankoirien Jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman vuosille 2024 – 2028 yhdistyksen vuosikokouksen esittämän mukaisesti. Jalostuksen tavoiteohjelman löydät täältä. PEVISA-ohjelma pysyy samana, kuin nytkin. Sen…

Lue lisää

Jalostussuositus kannanotto Kennelliiton pentulistalla

Jatkossa yhdistys, sen jalostustoimikunta, ottaa kantaa ainoastaan KYLLÄ-merkinnällä, jos listalle kasvattajan jättämä pentue täyttää jalostusohjeet vaatimukset. Jos ohjeet eivät kaikilta osin täyty jää kohta ”jalostussuositukset” tyhjäksi. Vuoden 2023 alusta voimaanastuneissa…

Lue lisää