Koirilla tehtävä geenitutkimus ja sitä kautta erilaisten rotukohtaisten DNA-testien yleisyys tulee vain lisääntymään tulevina vuosina. Toivomme, että myös havannankoirat saavat tulevaisuudessa rodun sairauksiin yksilöityjä testejä, minkä avulla pystymme osaltaan helpottamaan sairauksien vastustusta rodussamme.

Havannalaiset ry on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Hannes Lohen Koirageenit-tutkimusryhmän kanssa. Koirageenit-työryhmä on suomalainen tutkijaryhmä, joka tekee tärkeätä työtä etsiessään erilaisten perinnöllisten sairauksien paikkoja koirien DNA:ssa ja monelle rodulle onkin jo pystytty paikantamaan erilaisia sairausgeenejä, mistä sitten on pystytty kehittämään geenitesti juuri sille rodulle, juuri siihen sairauteen.

Koirilla tehtävä geenitutkimus on jo ollut myös suureksi avuksi ihmisten sairauksien hoidossa ja geneettisessä tutkimuksessakin.

Havannalaiset ry katsoo seuraavat laboratoriot luotettaviksi ja hyväksyy näiden laboratorioiden antamat testitulokset virallisiksi geenitestituloksiksi:

– Laboklin, Saksa: https://laboklin.fi/
– Animal Healt Trust, Englanti: http://www.aht.org.uk/
– Vetgen, USA:  https://vetgen.com/
– Genoscoper = MyDogDNA: https://mydogdna.com/

Muistathan aina selvittää testien ja näytteenoton hinnan sekä maksullisuuden ennakkoon.

Yhdistyksen geeniyhdyshenkilöinä toimivat:
Rose-Marie Martelin stormhills@gmail.com
Susanna Thomander havannalaisetsihteeri@gmail.com