Koirilla tehtävä geenitutkimus ja sitä kautta erilaisten rotukohtaisten DNA-testien yleisyys tulee vain lisääntymään tulevina vuosina. Toivomme, että myös havannankoirat saavat tulevaisuudessa rodun sairauksiin yksilöityjä testejä, minkä avulla pystymme osaltaan helpottamaan sairauksien vastustusta rodussamme.

Havannalaiset ry on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Hannes Lohen Koirageenit-tutkimusryhmän kanssa. Koirageenit-työryhmä on suomalainen tutkijaryhmä, joka tekee tärkeätä työtä etsiessään erilaisten perinnöllisten sairauksien paikkoja koirien DNA:ssa ja monelle rodulle onkin jo pystytty paikantamaan erilaisia sairausgeenejä, mistä sitten on pystytty kehittämään geenitesti juuri sille rodulle, juuri siihen sairauteen. Mikäli koirallasi todetaan jokin vakava perinnölliseksi katsottava sairaus, tarkista Koirageenit sivustolta, onko heillä menossa tutkimusta ko. sairauteen liittyen ja lähetä heille verinäyte sekä taustatietolomake koirastasi. Näin voit omalla toiminnallasi edesauttaa koirien terveyden hyväksi tehtävää geenitutkimusta. Koirageenit-tutkimusryhmä ottaa näytteitä vastaan myös sellaisista roduista/sairauksista, mistä ei ole juuri sillä hetkellä aktiivista tutkimusta käynnissä. Lisätietoja näytteiden lähettämisestä löydät täältä.

Koirilla tehtävä geenitutkimus on jo ollut myös suureksi avuksi ihmisten sairauksien hoidossa ja geneettisessä tutkimuksessakin.

Havannalaiset ry katsoo seuraavat laboratoriot luotettaviksi ja hyväksyy näiden laboratorioiden antamat testitulokset virallisiksi geenitestituloksiksi:

Laboklin, Saksa: https://laboklin.fi/
Veterinary genetics laboratory UC Davis: https://vgl.ucdavis.edu/
Vetgen, USA:  https://vetgen.com/
Wisdom Panel = MyDogDNA: https://mydogdna.com/
Movet: https://www.movet.fi/

Muistathan aina selvittää testien ja näytteenoton hinnan sekä maksullisuuden ennakkoon.

Muilla, kuin MyDogDNA, geenitesteillä testatut havannankoirat (päivitys 12.5.2022):

Koiran nimi + rek.nro Testi Tulos
Awattaren New Year Glamour FI14698/19  Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Joyful Mind FI16736/18 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Kissable Beauty FI19400/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Kissable Miracle FI19399/19 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

– CMR1 = N/N = normaali

– vWD type 1 = N/N = normaali

Bedårande’s Life and Love FI48074/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Memorable Beautiful Elsa FI12590/20 UC Davis: Kondrodystrofia-testi, DCPA + CDDY CDDY = N/N = normaali

CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s New Found Talent FI41765/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Callunavias Moves Like Jagger

FI12142/22

UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Callunavias Smooth Hurrican

FI22842/18

UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Dazzling Paws Amazing Darling FI10080/17 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Fargo Z Akacjowej Doliny

FI46743/18

Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Encanted Snufkin

FI61233/21

Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Enchanting Pixie FI61234/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Endearing Caccacasa FI61235/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Excited Mymble FI61232/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Liveoak’s Terms Of Endearment FIN27283/08 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

– CMR1 = N/N = normaali

– vWD type 1 = N/N = normaali

Mäntyhavun Doora FI18969/10 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Mäntyhavun Glitteri FI51301/18 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Jessi  FI19654/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Kaneli FI17109/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Nada FI28150/14 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Wiuhti  FI61765/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Ximmi FI25775/16 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Testin tulee olla  havannankoiralle soveltuva ja terveyasioihin liittyvä. Listauksessa eläinlääkärin vahvistamat/ottamat testit merkitään erikseen *-merkillä. Mikäli olet teettänyt havannankoirallesi terveyteen liittyvän, rodulle soveltuvan geenitestin, lähetä julkaisulupa ja kopio laboratoriolausunnosta osoitteella havannalaisetsihteeri@gmail.com.

Yhdistyksen geeniyhdyshenkilöinä toimivat:
Rose-Marie Martelin stormhills@gmail.com
Susanna Thomander havannalaisetsihteeri@gmail.com

Päivitetty viimeksi 13.5.2022