Jalostusohjeen sisällöstä vuoden 2020 aikana jäsenistölle tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin muun muassa kyselyyn vastanneiden halukkuutta osallistua jalostusohjeen uudistamista käsittelevään keskustelutilaisuuteen jos sellainen järjestettäisiin. Koska kiinnostus osallistua keskustelutilaisuuteen on ollut hyvin vähäistä, hallitus ja jalostustoimikunta ovat päättäneet luopua sen järjestämisestä.

Jalostusohjeesta tehdyn kyselyn tulosten pohjalta vain neljätoista henkilöä olisi ollut halukas osallistumaan keskustelutilaisuuteen kasvokkain ja vain yhdeksän etäosallistumismahdollisuuden kautta. Häviävän pieni osa kasvattajista koki siis keskustelutilaisuuden tarpeelliseksi, kun huomioidaan, että yhdistyksen kasvattajalistallakin on tällä hetkellä yli kuusikymmentä kasvattajaa.
Hallitus ja jalostustoimikunta käyvät kyselyssä saatujen vastausten pohjalta jalostusohjeen läpi ja lähettävät muokatun jalostusohjeen kasvattajille lausuntokierrokselle vielä alkavan syksyn aikana. Tästä tiedotetaan vielä erikseen kun postia on lähetetty.
Lausuntokierroksen jälkeen hallitus ja jalostustoimikunta tekevät jalostusohjeeseen vielä mahdollisesti tarvittavat muutokset. Tavoitteena on, että uudistettu jalostusohje julkaistaan loppuvuodesta ja se astuu voimaan 1.1.2022.

Julkaissut Susanna Thomander