Hallitus ja jalostustoimikunta päättivät yhdessä, että jalostusohjeen kohdan 4. “Uroksen käytön rajoitus” lauserakenteita ja järjestystä selkeytetään. Kohdan sisältö ei muuttunut mitenkään. Päätetyt muutokset on päivitetty kotisivuille 5.4.2021.

Julkaissut Susanna Thomander