Jatkossa yhdistys, sen jalostustoimikunta, ottaa kantaa ainoastaan KYLLÄ-merkinnällä, jos listalle kasvattajan jättämä pentue täyttää jalostusohjeet vaatimukset. Jos ohjeet eivät kaikilta osin täyty jää kohta ”jalostussuositukset” tyhjäksi.

Vuoden 2023 alusta voimaanastuneissa Kennelliiton koirarekisteriohjeissa on EJ-rekisteri (Ei jalostukseen rekisteri) poistunut. Pentueen pennut, joissa PEVISA määräykset eivät täyty saavat jalostuskieltomerkinnän, mainitulla syyllä, automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä ja tämä näkyy koiran tiedoissa. Koiralle voidaan rekisteröidä vain yksi Kennelliiton pysyvään jalostuskieltoon asetettu pentue. Jalostuskielto merkinnän saaneen yksilön jälkeläisiä ei rekisteröidä. PEVISA-määräyksien poikkeamisesta voidaan edelleenkin anoa hyvissä ajoin, etukäteen poikkeuslupaa. Anomus lähetetään rotujärjestölle, joka toimittaa sen kannanotollaan Kennelliiton päätettäväksi. Poikkeusluvan saanut pentue rekisteröidään ilman jalostuskieltomerkintää. Jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja astutushetkellä, mutta ehdot täyttyvät rekisteröintihetkellä, voi kasvattaja rekisteröidä pentueen lisämaksulla.

Päätös toimintatavan muutoksesta on tehty jalostustoimikunnan ja hallituksen yhteisessä kokouksessa maaliskuussa 2023.

Rodun jalostusohjeet löytyvät rotujärjestön nettisivuilta.

Tietoa poikkemista, ohjeistukset poikkeusluvan anomiseksi ja Koirarekisteriohje 1.1.2023 alkaen löytyvät Kennelliiton sivulta.

Julkaissut Susanna Thomander