Toimikunnat kiittävät kasvattajia jalostusohje-esityksestä saadusta palautteesta, niiden pohjalta saadaan lisää hyviä näkökulmia jalostusohjeen uudistamiseen. Palautetta saatiin kaiken kaikkiaan 24 kasvattajalta. Toimikunnat käyvät nyt palautteet läpi ja tekevät niiden pohjalta tarvittavia muutoksia.

Saimme useita palautteita mm. siitä että jalostusohje ehdotuksen uudet suositukset sappihapoista ja geenitesteistä yhdistettynä sääntöön: “Mikäli yhdistelmässä on yhteensä vähintään kolme (3) jalostusohjeen suosituksia rikkovaa ominaisuutta tai yksikin vaatimuksia rikkova ominaisuus, yhdistelmän ei katsota täyttävän jalostusohjetta.” – eivät palvele kasvattajia ja tästä syystä mm tämä kolmen suosituksen täytyttävä kohta poistetaan jalostusohjeesta.

Suositukset mm sappihapoista on lisätty edellisen kommentti kierroksen aikana, kasvattajilta tulleiden palautteiden pohjalta.

Asiaan liittyen tiedotetaan lisää ennen vuoden vaihdetta.

Julkaissut Susanna Thomander