Havannalaiset ry kartoittaa kasvattajien ja harrastajien näkemyksiä havannankoirien jalostusohjeesta. Havannalaiset ry haluaa antaa kaikille rodun jalostuksesta kiinnostuneille mahdollisuuden kertoa oma näkemys nykyisestä jalostusohjeesta. Kyselyyn voit vastata täältä.

Julkaissut Anna-Miia Liimatta