Havannalaiset ry kartoittaa kasvattajien toimia pentujen sosiaalistamiseksi ennen pentujen luovutusikää. Toivomme, että mahdollisimman moni kasvattaja vastaa kyselyyn. Vastaamiseen menee noin 10 min. Yksittäisiä vastauksia ei julkaista missään. Yhteenveto vastauksista tullaan julkaisemaan lehdessä 2/22. Kyselyn tuloksia käytetään myös osana uutta Jalostuksen tavoiteohjelmaa. Vastaathan kyselyyn 26.3.2022 mennessä.

Kyselyyn saatiin vastauksia 35 kasvattajalta.

Havannalaiset ry kiittää panoksestanne!

Julkaissut Susanna Thomander