Uroslistan muutokset
Uroslistalle hyväksytään vain jalostusohjeen täyttävät urokset.
Kasvattajan on voitava luottaa uroslistan tietoihin etsiessään sopivaa urosta yhdistelmälleen.
Tämän vuoksi uroslistalla esillä olevilla uroksilla ei voi olla puutteita jalostusohjeeseen nähden.
Täyttäessäsi ilmoitusta uroksestasi, tarkista vielä voimassa oleva jalostusohjeen vaatimukset.
Urokset joilla on puutteita jalostusohjeesen verrattaessa poistetaan uroslistalta.
Muutos tulee voimaan 1.8.2020 lähtien.

Yhdistelmälistan muutokset

Yhdistelmälista ja yhdistelmänumerot poistuvat käytöstä. Yhdistelmänumeroiden käyttäminen ei palvele kasvattajia enää alkuperäisessä tarkoituksessaan, esim. urokselle luvattujen yhdistelmien tarkistelu ennakkoon. Lisäksi yhdistelmälistan ja – numeroiden ylläpito työllistää jalostustoimikuntaa kohtuuttomasti.

Yhdistelmät sivu poistetaan kotisivuilta sekä numeroinnista luovutaan.
Pentuvälitys-sivulle lisätään osio Astutetut. Tähän osioon on kasvattajalla mahdollisuus saada pentuesuunnitelmansa näkyviin, mikäli yhdistelmä täyttää jalostusohjeen.
Osiossa tulee näkyä isän nimi, äidin nimi ja vähintään kasvattajan nimi, paikkakunta ja mailisoite. Sisältää myös linkin sukutauluun jalostustietojärjestelmässä.
Pentuvälitys pidetään ennallaan (syntyneet pentueet). Listalle pääsee ilmaiseksi, kun pentue täyttää jalostusohjeen. Maksullisia ovat ne, mitkä eivät täytä jalostusohjetta.

Nykyisestä yhdistelmälistasta ja yhdistelmänumeroiden jakamisesta luovutaan 1.8.2020 alkaen.

Julkaissut Anna-Miia Liimatta