Jokaiselle kasvattajalle tulee joskus eteen tilanne, jolloin on hyvä saada omille ajatuksille tukea, kun etsitään nartulle sopivaa kumppania. Yhdistyksen sivuilta löytyy uroslista, josta voit kätevästi nähdä yhdistykselle ilmoitetut jalostusurokset. Sieltä voi etsiä omalle nartulle sopivaa urosta. On kuitenkin huomioitava, että urosten omistajat päättävät aina itse mille nartulle loppujen lopuksi urostaan jalostukseen antavat. 

Jalostusvalinnoissa on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon monia asioita ja tästä syystä, kaikki eivät sovi kaikille; sukutaulun, luonteen, rakenteen tai muiden ominaisuuksien vuoksi. Uroksen omistajilla on oikeus ja vastuu omalta osaltaan tutustua narttuun ja verrata koirien taustoja keskenään. Tämän vuoksi muista aina yhdistelmää suunnitellessa kysyä ensin uroksen omistajalta mahdollisuutta käyttää urosta jalostukseen. 

Jalostustoimikunta ei anna hyväksyntää uroksien jalostus käytölle. Uroslistalla olevat urokset eivät siis ole automaattisesti saatavilla jalostukseen. Muista siis olla ajoissa liikkeellä urosta etsiessäsi, kieltäytymisiinkin on hyvä varautua. 

Kieltäytymisen syitä voi olla esimerkiksi se, että vuotuinen tai iänmukainen jälkeläiskiintiö on täynnä, ajankohta ei käy uroksen omistajalle tai uroksen omistajan mielestä yhdistelmän kriteerit eivät täyty parhaalla mahdollisella tavalla. 

Jalostustoimikunta ei anna suosituksia tai hyväksyntää yhdistelmistä eikä tee päätöksiä kasvattajan puolesta. Jalostustoimikunnalta voi kysyä mielipidettä eri yhdistelmien sopivuudelle ja näin saada tietoja, jotka mahdollisesti ovat itseltä jääneet huomioimatta. Kasvattaja saa näin välineitä päätöksen tekemiseen yhdistelmän toteuttamiseksi tai hylkäämiseksi.

Päätöksen ja vastuun yhdistelmästä kantaa aina kasvattaja itse. 

Jalostustoimikunta käsittelee jalostustiedustelut ja, kertoo kasvattajalle täyttääkö yhdistelmä jalostusohjeen kriteerit. Jalostustoimikunta kertoo mahdollisia terveysriskeistä tai muista huomioitavistaasioista yhdistelmän sukutaulun sekä tietojensa puitteissa. 

Kasvattajan pyynnöstä jalostustoimikunta voi auttaa myös uroksen etsimisessä yhdistyksen jalostusuroslistalta. Miksi vain jalostusuroslistalta? Siksi, että vain niiden koirien omistajat ovat antaneet jalostustoimikunnalle luvan miettiä ko. uroksia mahdollisina vaihtoehtoina. 

Jalostusneuvonta on puolueetonta ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavaa, koko populaation tila sekä moninaiset yksityiskohdat huomioiden. Jalostustoimikunta auttaa pyynnöstä sukuselvitysten tekemisessä niiden tietojen perusteella, joita sille on annettu. Kasvattajatekee aina lopulliset päätökset ja vastaa kasvatuksestaan sekä valinnoistaan itse.

Julkaissut Susanna Thomander