Rodussamme yksittäisesti ilmenneiden maksashunttitapausten johdosta jotkin kasvattajat ja harrastajat ovat alkaneet otattaa koiristaan sappihappotestejä. Sappihappotesti kertoo maksan verisuonituksen tilasta ja toimintakyvystä. Sappihappotestejä käytetään mm. maksashunttiepäilyiden ja MVD-tapausten diagnosoimisessa.

Koska rotujärjestöllä on Kennelliiton asettama velvoite kerätä ja julkaista kaikkea rotuun liittyvää terveystietoa, päätyivät hallitus ja jalostustoimikunta yhdessä lisäämään kotisivujen terveystiedot sivulle tietoa sappihappotesteistä sekä taulukon, mihin koiran omistaja voi halutessaan ilmoittaa koiransa sappihappotulokset. Taulukkoon kirjataan, omistajan ilmoituksesta, myös mahdolliset testituloksista aiheutuneet  jatkotutkimukset ja päätelmät. Samalla päätettiin, että jalostustoimikunta ottaa sappihappotestauksen tarkemman lisäselvityksen alle.

Julkaissut Susanna Thomander