Luonne on yksi isoimmista koiran hyvinvointiin ja sekä koiran, että sen koko perheen elämänlaatuun vaikuttavista asioista, siksi tähän asiaan panostaminen ansaitsee tulla huomioiduksi.

Hallitus on kokouksessaan 6.8.2022 päättänyt muistaa luonnetestin (LT) tai MH-luonnekuvauksen suorittaneita, jäsenten omistamia, havannankoiria ruusukkeella. Ruusukkeita myönnetään jatkossa toistaiseksi, mutta tämän lisäksi myös vuonna 2016 ja sen jälkeen LT:n tai MH-luonnekuvauksen suorittaneilla on mahdollisuus ruusuke saada. Luonnetestituloksen tai MH-luonnekuvauksen tuloksen tulee näkyä jalostustietokannassa. Vuosi 2016 valittiin ruusukkeiden jakamisen lähtökohdaksi siksi, että silloin pidettiin ensimmäinen yhdistyksen oma luonnetesti.

Yhdistyksen omissa luonnetesteissä ja MH-luonnekuvauksissa ruusukkeet tullaan jakamaan paikan päällä, muiden järjestämien ko. tilaisuuksien osalta ruusukkeet toimitetaan postitse.

Jos siis olet yhdistyksen jäsen ja havannankoirasi on luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen vuonna 2016 tai sen jälkeen suorittanut, tai jatkossa käyt jonkun muun kuin Havannalaiset ry:n järjestämässä testissä/luonnekuvauksessa, niin lähetä sähköpostia ruusukkeen saadaksesi osoitteeseen havannalaisetsihteeri@gmail.com. Sähköpostissa tulee olla koiran virallinen nimi, omistajan nimi ja osoite, mihin ruusuke postitetaan.

Julkaissut Susanna Thomander