HAVANNALAISET RY:N VUOSIKOKOUS

la 26.2.2022 KLO 11:00

– jäsenyyden ja valtakirjojen tarkistus klo 09.50 – 10.50

Koronapassin yms. käytössä noudatamme Aluehallintoviraston ajankohtaista ohjeistusta.

Keski-Suomen kennelpiiri, Rokkakankaantie 9, 41350 Laukaa AS

Kokouksen aluksi luovutetaan Kennelliiton myöntämät hopeiset ansiomerkit Pekka Järvelälle, Jaana Karoselle ja Kirsti Koivulle. Kokouksen päätyttyä palkitaan vuoden havannankoira-kisassa menestyneet perinteiseen tapaan.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

– Hallitus esittää, että jäsenmaksujen suuruudet pidetään ennallaan.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Riina Kirmanen, Janita Marttila, Niina Kettunen-Niemi ja Juha Greus).

9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Kirsti Koivu, Janita Marttila ja Petra Riisiö).

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

– Hallitus esittää, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

– Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa Kennelliiton valtuustoon kaudelle 2023-2025

13.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  1. Hallitus esittää käsiteltäväksi/hyväksyttäväksi liitteessä 1 esitetyt muutokset yhdistyksen sääntöihin. Mikäli etäosallistumismahdollisuus päätetään hyväksyä sääntöihin, hallitus esittää hyväksyttäväksi myös liitteenä 2 olevan Havannalaiset ry:n ääni- ja vaalijärjestyksen.

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

15. Päätetään kokous

Kahvitarjoilu

Mikäli koronatilanne vaatii kokouksen järjestämistä etäkokouksena, tiedotetaan asiasta mahdollisimman pian yhdistyksen tiedotuskanavien kautta ja kokousjärjestelyihin tehdään tarvittavat muutokset.

Kennelpiirin toimitila sijaitsee osoitteessa Rokkakankaantie 9, 41350 Laukaa AS. Ajo-ohje:

Etelästä:

Kun saavut Laukaan keskustaan aja molemmista liikenne ympyröistä eteenpäin, suunta Suolahti/Äänekoski. Tietä 637 (Suolahdentie) ajetaan n.1,5 km, kunnes tulee risteys vasempaan Rokkakangas. Käänny vasempaan (Asematie), kaarra oikealle ja sen jälkeen vasemmalle (Rokkamäentie). Käänny ensimmäisestä risteyksestä oikealle (Rokkakankaantie) ja aja tien päähän. Toimitila on tienpäässä vasemmalla.

Pohjoisesta: 

Oheistus 4-tieltä:

Aja Hirvaskankaan ABC:lta n. 12 km, kunnes tulet risteykseen, josta vasemmalle Laukaa (Peurunka Golf). Aja Vehniäntietä sen loppuun saakka, jolloin saavut T-risteykseen, käänny oikealle. Aja 500m ja käänny oikealle (Asematie), kaarra oikealle ja sen jälkeen vasemmalle (Rokkamäentie). Käänny ensimmäisestä risteyksestä oikealle (Rokkakankaantie) ja aja tien päähän. Toimitila on tienpäässä vasemmalla.

Ohjeistus Suolahdesta:

Aja Suolahdentietä Laukaaseen, Vehniän risteyksen jälkeen aja 500m ja käänny oikealle (Asematie), kaarra oikealle ja sen jälkeen vasemmalle (Rokkamäentie). Käänny ensimmäisestä risteyksestä oikealle (Rokkakankaantie) ja aja tien päähän. Toimitila on tienpäässä vasemmalla.

Ajo-ohje

Tervetuloa vaikuttamaan havannankoirien asioiden hoitamiseen!

Mikäli et pääse itse paikalle voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänivaltaasi alla olevalla valtakirja-pohjalla.

Julkaissut Susanna Thomander