HAVANNALAISET RY:N VUOSIKOKOUS

la 7.3.2020 KLO 11:00

– jäsenyyden ja valtakirjojen tarkistus klo 09.50 – 10.50

Pohjois-hämeen kennelpiiri, Tampereentie 484, Lempäälä

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

– Hallitus esittää, että jäsenmaksujen suuruudet pidetään ennallaan.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Riina Kirmanen, Sanna Lohtari, Niina Kettunen-Niemi ja Susanna Thomander). Lisäksi valitaan yksi henkilö yksivuotiskaudelle Anni Sillanpään tilalle. Anni Sillanpää on ilmoittanut eroavansa hallituksesta vuosikokouksessa.

9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Tuula Suni, Henna Koivisto ja Rose-Marie Martelin). Lisäksi valitaan yksi henkilö 26.5.2019 jalostustoimikunnasta eronneen Yvonne Lundell-Laitisen jäljellä olevalle kaksivuotiskaudelle.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

– Hallitus esittää, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

– Valitaan seuraavan kerran vuonna 2022

13.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  1. Hallitus esittää Havannalaiset ry:n kunniajäsenen arvonimen myönnettäväksi Kirsti Koivulle kiitoksena vuosikymmenten toimihenkilötehtävistä.
  2. Hallitus esittää Suomen Kennelliiton hopeista ansiomerkkiä anottavaksi kiitoksena ja huomionosoituksena seuraaville yhdistyksen jäsenille: Mirja ja Ilkka Thomander, Jaana Karonen, Pekka Järvelä ja Kirsti Koivu. Perusteluina on ansiokas ja pyyteetön useiden vuosien työ yhdistyksen eteen.

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

15. Päätetään kokous

Kahvitarjoilu

Kennelpiirin toimitilatsijaitsee osoitteessa Tampereentie 484, 33880 LEMPÄÄLÄ.
(Tampereen suunnasta tultaessa vanhaa Lempääläntietä ohi Peltolammin ja Multisillan, Sääksjärvellä. Rakennuksen katolla ”Europörssi” kyltti.) Paikalle pääsee myös Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussilla nro. 50 tai nro 26. Bussien aikataulut löydät täältä: http://joukkoliikenne.tampere.fi/aikataulut-ja-reitit.html

Tervetuloa vaikuttamaan havannankoirien asioiden hoitamiseen! Mikäli et pääse itse paikalle voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänivaltaasi alla olevalla valtakirja-pohjalla.

Valtakirja

Julkaissut Susanna Thomander