HAVANNALAISET RY:N VUOSIKOKOUS

la 9.3.2024 KLO 11:00

Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Tampereentie 484, Lempäälä (Rakennuksen katolla ”Europörssi-kyltti)

valtakirjojen tarkistus klo 09.45 – 10.45.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

– Hallitus esittää, että jäsenmaksujen suuruudet pidetään ennallaan.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Päivi Törne-Kultala, Johanna Ikonen, Niina Kettunen-Niemi ja Riina Kirmanen).

9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Eveliina Rintamäki, Mari Jänisniemi-Honkala ja Pirkko-Riitta Metsävainio).

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

– Hallitus esittää, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

– Valitaan vuosikokouksessa 2025

13.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

15. Päätetään kokous

Vuosikokouksessa esitettävät kirjalliset materiaalit löydät tästä.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa vaikuttamaan havannankoirien asioiden hoitamiseen!

Mikäli et pääse itse paikalle voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänivaltaasi alla olevalla valtakirja-pohjalla.

VALTAKIRJA

Valtuutan ___________________________________________ käyttämään puhe- ja äänioikeuttani Havannalaiset ry:n vuosikokouksessa 9.3.2024.

Paikka ja aika _____________________________________________________

allekirjoitus ______________________________________________________

nimenselvennys ___________________________________________________

Julkaissut Susanna Thomander