VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2017

Aika               4.3.2017 klo 12.00

Paikka            Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, Lempäälä

Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaettiin yhdistyksen Topten-kilpailuissa sijoittuneille pokaalit ja kunniakirjat. Vuoden paras pentu-pokaali arvottiin jaetun 1. sijan takia (arpaliput liitteenä). Arvonnan tuloksena pokaalin sai koira Bellezza`s Fight For Fame Om. Marja-Liisa Kulusjärvi ja Maria Alajääskö.  Onnettarena toimi Timo Sankala.

Lisäksi muistettiin Melissa Westergårdia, Kristiina Sillanpäätä ja Niina Kettunen-Niemeä heidän antamastaan valtavasta työpanoksesta Valiokirjan 2007-2015 parissa.   Pekka Järvelää muistettiin erityismaininnoin hänen valtavasta työpanoksestaan Havannalaiset ry:n eteen.

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.17 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Anne Greussia, joka valittiin yksimielisesti. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Kristiina Sillanpää ja Anna-Miia Liimatta. Varapöytäkirjantarkastajaksi ja -ään­tenlaskijaksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Anni Sillanpää.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Havannalaiset-lehdessä 4/16 ja yhdistyksen kotisivuilla 3.12.2016. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 20 henkilöä ja heistä kahdeksalla oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 28 ääntä. Osanottajalista sekä valtakirjat liitteenä.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohtaan 9 jalostustoimikunnan jäsenen Salla Vainiolan eroilmoitus. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Anna-Miia Liimatta esitteli tilinpäätöksen (liite) kokoukselle. Luettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2016 (liite), minkä jälkeen rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon kokousväelle (liite).

Miia Lauronen esitti hallitukselle mietittäväksi jäsenlehden siirtämistä sähköiseen muotoon joko kokonaan tai vaihtoehtoisesti osittain 2/2. Päivi Sarvikas esitti, että asiasta tehtäisiin ennakkokysely jäsenistölle esimerkiksi yhdistyksen kotisivuilla. Koska kyseessä on iso ja merkittävä asia, päätettiin että asia otetaan käsittelyyn seuraavassa vuosikokouksessa.  Ennakkokyselyä voidaan suorittaa jo ennen tätä jäsenistön mielipiteen saamiseksi.

Puheenjohtaja tiedusteli kokousväeltä, halutaanko puheenjohtaja vaihdettavaksi seuraavan kohdan käsittelyä varten. Kokousväki ei kokenut sitä tarpeelliseksi.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Luettiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2017. Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä maininta Jalostuksen tavoiteohjelman päivittämisestä. Muita osin molemmat toimintasuunnitelmat hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion, mikä hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Hallitus esitti jäsenmaksujen nostamista 5€ kaikissa muissa jäsenmuodoissa, paitsi perhejäsenen kohdalla. Ilkka Thomander teki vastaesityksen, että varsinaisen jäsenen jäsenmaksua nostetaan 10€. Asiasta pidettiin käsiäänestys. Ääntenlaskijoina toimivat Anna-Miia Liimatta ja Kristiina Sillanpää. 5€ korotus varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sai 6 ääntä. 10€ korotus varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sai 20 ääntä. Kaksi äänesti tyhjää.

Äänestyksen tuloksena varsinaisen jäsenen jäsenmaksua korotetaan vuoden 2018 alusta alkaen 10€. Muilta osin kokousväki hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Jäsenmaksut tulevat vuoden 2018 alusta olemaan: varsinainen jäsen 30€, perhejäsen 5€, nuorisojäsen 15€ ja kasvattajan ilmoittama pentuejäsen 15€.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Mari Jänisniemi-Honkala, Jaana Karonen, Pirkko-Riitta Metsävainio ja Kristiina Sillanpää)

Puheenjohtajaksi esitettiin, ja yksimielisesti hyväksyttiin, Anne Greus.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:

 • Kristiina Sillanpää
 • Tuula Suni
 • Pirkko-Riitta Metsävainio
 • Miia Lauronen
 • Bia Hassel

Pidettiin lappuäänestys (tummanvihreä äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Anni Sillanpää ja Anna-Miia Liimatta. Yksi äänesti tyhjää. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Kristiina Sillanpää 27
 • Tuula Suni 24
 • Miia Lauronen 24
 • BiaHassel 17
 • Pirkko-Riitta Metsävainio 16

Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin: Kristiina Sillanpää, Tuula Suni, Miia Lauronen ja Bia Hassel.

 1. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Helena Sundström, Henna Koivisto ja Pirkko-Riitta Metsävainio). Lisäksi valitaan jalostustoimikunnan jäsenet kesken toimikauden eroavien Anne Kuusijärven sekä Salla Vainiolan tilalle heidän loppukaudekseen eli 1 vuodeksi.

Kokousväki myönsi yksimielisesti Anne Kuusijärvelle ja Salla Vainiolalle eron jalostustoimikunnan tehtävistä.

Jalostustoimikuntaan erovuoroisten ja eronneiden tilalle esitettiin:

 • Pirkko-Riitta Metsävainio
 • Henna Koivisto
 • Juha Greus
 • Tuula Suni
 • Sanna Lohtari
 • Aino-Inkeri Huurinainen

Puheejohtaja esitti, että valitaan kaikki uudet jalostustoimikunnan jäsenet yhdellä äänestyksellä niin, että kaksi vähiten ääniä saanutta tulevat kesken kauden eronneiden yhden vuoden paikalle. Kokousväki hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pidettiin lappuäänestys (persikan värinen lappu). Ääntenlaskijoina toimivat Anna-Miia Liimatta ja Kristiina Sillanpää. Kaikki äänet käytettiin, äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Juha Greus 24
 • Tuula Suni 24
 • Henna Koivisto 23
 • Aino-Inkeri Huurinainen 23
 • Pirkko-Riitta Metsävainio 17
 • Sanna Lohtari 14

Koska Henna Koivisto ja Aino-Inkeri Huurinainen saivat saman äänimäärän ja kolmivuotiskaudelle oli vain yksi paikka jäljellä, heidän kesken suoritettiin arvonta (laput liitteenä). Onnettarena toimi Timo Sankala. Arvonnan voitti Henna Koivisto, joka täten tuli valituksi kolmivuotiskaudeksi.

Uudet jalostustoimikunnan jäsenet ovat: Juha Greus (3 v.), Tuula Suni (3v.), Henna Koivisto (3v.), Pirkko-Riitta Metsävainio (1 v.) ja Aino-Inkeri Huurinainen (1 v.).

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Sirkku Sydänmäki ja Taru Vainio. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Pia Suominen ja Sanna Lohtari.

 1. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Juha Greus esitti, että hallitukselle ja jalostustoimikunnalle maksetaan kokousmatkoista kilometrikorvauksia 0,2€/km. Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin myös, että toimihenkilöiden tulee käyttää kokousmatkoilla mahdollisimman paljon kimppakyytejä.

Timo Sankala esitti, että lehden tekemisestä maksettava korvaus nostettaisiin 150€/lehti. Mirja Thomander teki vastaesityksen, että korvaus pidetään ennallaan 120€/lehti. Pidettiin käsiäänestys. Ääntenlaskijoina toimivat Anna-Miia Liimatta ja Kristiina Sillanpää. Timo Sankalan esitys sai 5 ääntä ja Mirja Thomanderin esitys sai 23 ääntä. Lehden tekemisestä maksettava palkkio pidetään ennallaan 120€/lehti.

Kokousväki hyväksyi yksimielisesti Anne Greussin esityksen, että hallituksen ja jalostustoimikunnan kokouksissa kokouspaikat ja kokousväen ruuat maksetaan vanhan käytännön mukaisesti.

Toimihenkilöiden koulutuksesta Anne Greus kertoi käytännön olleen se, että yhdistys on maksanut ilmoittautumismaksut mutta ei matkoja, eikä majoituksia. Kokousväki oli yksimielisesti sitä mieltä, että jatketaan vanhan käytännön mukaan.

 1. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Kennelliiton valtuustokausi on kesken (seuraava valinta tehdään 2019) ja yhdistyksen edustajana toimii Anne Greus. Hänen varahenkilönään on Kirsti Koivu.

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei oltu esitetty.

 1. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Miia Lauronen kertoi, että pääkaupunkiseudulta löytyisi järjestäjiä erikoisnäyttelylle vuodelle 2019. Keskusteltiin vuosikokouksen järjestämisestä erikoisnäyttelyn yhteydessä. Hallitus ottaa keskustellut asiat käsittelyyn.

 1. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

Vakuudeksi:

Anne Greus                                                                      Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                                  sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Anna-Miia Liimatta                                                          Kristiina Sillanpää

Päivitetty viimeksi