VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2018

Aika               3.3.2018 klo 12.00

Paikka            Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, Lempäälä

Valtakirjojen tarkastuksen ja ilmoittautumisen jälkeen pidettiin Kirsti Koivun esityksestä hiljainen hetki yhdistyksen pitkäaikaisten jäsenten Marja Karosen ja Tuija Majalahden muistoa kunnioittaen. Ennen varsinaisen kokouksen alkua suoritettiin yhdistyksen kyselyihin osallistuneiden kesken arvonta. Arpojana toimi Sanna Lohtari ja arpaonni suosi Jussi Ruusilaa, joka voitti yhdistyksen hupparin ja pipon sekä Monika Santapakkaa, Taru Vainiota ja Sanna Lohtaria, jotka kaikki voittivat yhdistyksen valiokirjapaketin kukin. Lisäksi jaettiin yhdistyksen Topten-kilpailuissa sijoittuneille pokaalit ja kunniakirjat.

 1. Kokouksen avaus

Anne Greus avasi kokouksen kello 12.16 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Anne Greus esitti yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Jaana Karosta kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Kristiina Sillanpää ja Anna-Miia Liimatta.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Havannalaiset-lehdessä 4/17 ja yhdistyksen kotisivuilla 10.12.2017. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 34 henkilöä ja heistä yhdeksällätoista oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 53 ääntä. Osanottajalista sekä valtakirjat liitteenä.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Lisättiin kohtaan 9 jalostustoimikunnan jäsenen Jaana Sankalan eroilmoitus. Päätettiin muokata esityslistan kohtaa 13 niin, että hallituksen PEVISA-esitys merkitään kohdaksi 13.1. ja Pekka Järvelän kunniajäsenyys merkitään kohdaksi 13.2. Muilta osin esityslista hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Anna-Miia Liimatta esitteli tilinpäätöksen (liite) kokoukselle. Jaana Karosen johdolla käytiin läpi hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2017 (liite). Molempiin toimintakertomuksiin tehtiin joitain kirjoitusvirhekorjauksia. Rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajien lausunnon kokousväelle (liite).

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Jaana Karonen esitteli hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2018. Hallituksen toimintasuunnitelmaan lisättiin paikallistoiminnan kehittäminen. Muilta osin toimintasuunnitelmat hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Anna-Miia Liimatta esitteli tulo- ja menoarvion, mikä hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jaana Sankala esitti hallitukselle mietittäväksi digilehti vaihtoehtoa, sitä haluaville jäsenille menojen karsimiseksi. Jaana Karonen esitti hallitukselle mietittäväksi erityisesti kasvukeskusten paikallistoiminnan kehittämistä yhdeksi jäsenhankinnan tehostamiskeinoksi. Lisäksi keskusteltiin jäsenten entistä paremmasta huomioimisesta ja terveystarkastusten tukemisen parantamisesta. Hallitus otti kaikki terveiset vastaan ja lupasi ottaa ne käsittelyyn.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Anna-Miia Liimatta, Niina Kettunen-Niemi, Susanna Thomander ja Pekka Järvelä)

Puheenjohtajaksi esitettiin Anne Greusia. Pidettiin tauko kello 13.29 – 13.35, minkä jälkeen myös Anna-Miia Liimattaa esitettiin puheenjohtajaksi. Kohdan 8. käsittelyn aikana Aulis Koivu jätti kirjallisen dokumentin pöytäkirjan liitteeksi.

Pidettiin lappuäänestys (keltainen äänestyslappu). Koska Anna-Miia Liimatta oli jäävi toimimaan ääntenlaskijana, ääntenlaskijoina toimivat Riina Kirmanen ja Kristiina Sillanpää. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Anne Greus 20
 • Anna-Miia Liimatta 33

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Miia Liimatta.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:

 • Kirsti Koivu
 • Niina Kettunen-Niemi
 • Susanna Thomander
 • Riina Kirmanen
 • Sanna Lohtari
 • Jenni Thomander

Pidettiin lappuäänestys (valkoinen äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Henna Koivisto ja Niia Vainio. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Kirsti Koivu 20
 • Niina Kettunen-Niemi 29
 • Susanna Thomander 25
 • Riina Kirmanen 36
 • Sanna Lohtari 26
 • Jenni Thomander 20

Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin: Riina Kirmanen, Niina Kettunen-Niemi, Sanna Lohtari ja Susanna Thomander.

Juha Greus pyysi puheenvuoron ennen kohtaan 9 siirtymistä ja ilmoitti eroavansa jalostustoimikunnasta ja erikoisnäyttelyn 2018 näyttelysihteerin tehtävistä. Myös Pekka Järvelä ilmoitti eroavansa jalostustoimikunnasta.

 1. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Anni Sillanpää, Aino-Inkeri Huurinainen ja Pirkko-Riitta Metsävainio). Lisäksi valitaan jalostustoimikunnan jäsenet kesken toimikauden eroavien Kirsi Räikkönen, Jaana Sankala, Juha Greus sekä Pekka Järvelä tilalle heidän loppukaudekseen. Juha Greussilla toimikautta oli jäljellä 2 vuotta ja muilla eronneilla 1 vuosi.

Kokousväki myönsi yksimielisesti Kirsi Räikköselle, Jaana Sankalalle, Juha Greusille sekä Pekka Järvelälle eron jalostustoimikunnan tehtävistä.

Jaana Karonen esitti, että valitaan jalostustoimikunnan varsinaiset jäsenet kolmevuotiskaudelle ensin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle esitettiin:

 • Anni Sillanpää
 • Susanna Thomander
 • Taru Vainio
 • Riina Kirmanen
 • Kirsti Koivu
 • Rose-Marie Martelin
 • Jenni Thomander

Pidettiin lappuäänestys (vihreä äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Kristiina Sillanpää ja Niia Vainio. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Anni Sillanpää 38
 • Susanna Thomander 18
 • Taru Vainio 12
 • Riina Kirmanen 24
 • Kirsti Koivu 16
 • Rose-Marie Martelin 16
 • Jenni Thomander 2

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle valittiin: Anni Sillanpää, Riina Kirmanen ja Susanna Thomander.

Koska kokousväellä oli tiedossa ehdokkaita, jotka olivat suostuneet ehdolle vain yksivuotiskaudelle, päätettiin yksimielisesti valita seuraavaksi jalostustoimikunnan jäsen kaksivuotiskaudelle.

Jalostustoimikuntaan kaksivuotiskaudelle esitettiin:

 • Taru Vainio
 • Kirsti Koivu
 • Rose-Marie Martelin
 • Jenni Thomander
 • Kaija Männistö

Pidettiin lappuäänestys (vaaleanpunainen äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Kristiina Sillanpää ja Niia Vainio. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Taru Vainio 1
 • Kirsti Koivu 16
 • Rose-Marie Martelin 16
 • Jenni Thomander 5
 • Kaija Männistö 12

Koska paikkoja oli avoinna vain yksi ja kaksi eniten ääniä saanutta saivat saman määrän ääniä, valittiin voittaja arvalla. Onnettarena toimi Tuula Suni ja valituksi jalostustoimikunnan kaksi vuotiskaudelle tuli Rose-Marie Martelin.

(kaksi äänioikeutettua ja heidän valtakirjansa poistuivat kokouksesta eli seuraavissa äänestyksissä on käytössä maksimissaan 49 ääntä)

Sitten valittiin vielä henkilöt jalostustoimikunnan yksivuotiskaudelle.

Jalostustoimikuntaan yksivuotiskaudelle esitettiin:

 • Taru Vainio
 • Kirsti Koivu
 • Mari Koivula
 • Jenni Thomander
 • Kaija Männistö
 • Tanja Mäkipää

Pidettiin lappuäänestys (liila äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Kristiina Sillanpää ja Niia Vainio. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Taru Vainio 8
 • Kirsti Koivu 22
 • Mari Koivula 21
 • Jenni Thomander 9
 • Kaija Männistö 20
 • Tanja Mäkipää 28

Jalostustoimikuntaan yksivuotiskaudelle valittiin: Tanja Mäkipää, Kirsti Koivu ja Mari Koivula.

Uudet jalostustoimikunnan jäsenet ovat: Anni Sillanpää (3 v.), Riina Kirmanen (3v.), Susanna Thomander (3v.), Rose-Marie Martelin (2 v.),  Tanja Mäkipää (1 v.), Kirsti Koivu (1 v.) ja Mari Koivula (1v.).

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Anette Ahlbom-Sahari ja Eve Nissinen. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Taru Vainio ja Mirja Kukkamäki.

 1. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Anne Greus esitteli kokousväelle nyt käytössä olleen käytännön eli kokousmatkoista on korvattu toimihenkilöille 20sent/km, kokoustilojen vuokra ja kokousruokailu on maksettu. Toimihenkilöiden koulutuksessa kurssimaksut on maksettu mutta matkoja ja mahdollisia yöpymisiä ei. Ulkopuolisille toimijoille maksetaan laskun mukaan.

Kokousväki päätti yksimielisesti, että jatketaan vanhoilla summilla ja käytännöillä.

 1. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Kennelliiton valtuustokausi on kesken (seuraava valinta tehdään 2019) ja yhdistyksen edustajana toimii Anne Greus. Hänen varahenkilönään on Kirsti Koivu.

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.1. Hallituksen esitys Havannankoiran PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023

Jaana Karonen esitti Taru Vainion puolesta toimitetun sähköpostin kokousväelle (liitteenä) ja avasi keskustelun hallituksen esityksestä.

Mari Jänisniemi-Honkala esitti, että hallituksen esitys hyväksyttäisiin muilta osin, mutta ei jälkeläismäärärajoituksen osalta.

Rose-Marie Martelin esitti keskustelussa, että nuoren uroksen rajoitus voisi olla hyvä mutta elinikäistä rajoitusta hänkään ei kannata.

Mirja Thomander kannatti hallituksen esitystä hyväksyttäväksi sellaisenaan.

Keskustelun aikana Jaana Karonen jätti jalostustoimikunnalle terveisiä, että ulkomuototuomareita tulisi ohjeistaa olemaan tarkempia arvosteluissaan. Jalostustoimikunta otti palautteen vastaan ja paneutuu asiaan uudella toimikaudella.

Koska PEVISA-säännön mukaan PEVISA-esitys tulee hyväksyä/hylätä kokouskutsussa esitetyssä muodossa, päätettiin äänestää esityksen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Jos äänestäjä hyväksyy esityksen hän kirjaa äänestyslappuun “kyllä” ja jos hän ei hyväksy esitystä hän kirjaa äänestyslappuun “ei”.

Ääntenlaskijoina toimivat Niia Vainio ja Kristiina Sillanpää (tumman keltainen äänestyslappu). Äänestyslaput liitteenä.

Äänestyksen tulos oli: kyllä 21 ja ei 28.

Näin ollen vuosikokous ei hyväksynyt hallituksen esittämää PEVISA-ohjelmaa Havannankoirille.

13.2. Pekka Järvelän kutsuminen yhdistyksen kunniajäseneksi

Hallitus esitti Pekka Järvelän kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi tunnustuksena Pekan pitkäaikaisesta ja mittavasta työpanoksesta yhdistyksen hyväksi.

Kokousväki hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tässä yhteydessä Rose-Marie Martelin esitti, että yhdistyksen sivuilla julkaistaisiin listaus yhdistyksen kunniajäsenistä ja kunniapuheenjohtajista. Hallitus ottaa asian mietintään.

 1. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

– Aulis Koivu käytti puheenvuoron uudesta eläinsuojelulaista ja sen vaikutuksista koiran kasvatukseen.

– Kirsti Koivu jätti hallitukselle terveisiä, että hän olisi kiinnostunut lunastamaan yhdistyksen vanhan kotisivudomainin www.bichonhavanais.fi itselleen yhdistykseltä. Domain on tällä hetkellä Marja Karosen kuolinpesän hallinnassa ja varattu yhdistykselle vuoteen 2020 asti. Hallitus ottaa asian käsittelyyn.

– Rose-Marie Martelin käytti puheenvuoron jalostukseen käytettävien koirien lonkka-, kyynär- ja selkäkuvausten tärkeydestä ja siitä, kuinka jalostustoimikunnan tulee tehdä entistä enemmän töitä näiden asioiden eteen.

– Mari Jänisniemi-Honkala esitti hallitukselle mietittäväksi seminaarin järjestämisen, missä käytäisiin jäsenistön kanssa läpi esim. jalostusohjetta. Hänen mukaan myös uroslistaa tulisi saada kattavammaksi ja jalostustoimikunnan tulee miettiä, että palveleeko se kasvattajia oikeasti kasvattajien tarvitsemalla lailla.

– Timo Sankala ehdotti näyttely-/muiden tapahtumien mahdollisien facebook-livelähetysten julkaisun mahdollisuuden avaamista myös Havannalaiset ry:n facebook-sivulle. Hallitus ottaa asian käsittelyyn.

 1. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40.

Vakuudeksi:

Jaana Karonen                                                                 Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Anna-Miia Liimatta                                                            Kristiina Sillanpää