VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2019

Aika               2.3.2019 klo 15.00

Paikka            Kiljavanranta: Kotorannantie 49, 05250 Kiljava

 1. Kokouksen avaus

Anna-Miia Liimatta avasi kokouksen kello 15.10 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Anna-Miia Liimatta esitti yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Jaana Karosta kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Kristiina Sillanpää ja Sari Sankkinen.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Havannalaiset-lehdessä 4/18 ja yhdistyksen kotisivuilla 28.11.2018. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 31 henkilöä ja heistä yhdeksällätoista oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 50 ääntä. Osanottajalista sekä valtakirjat liitteenä.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen toimittama esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna-Miia Liimatta esitteli tilinpäätöksen (liite) kokoukselle. Jaana Karonen antoi kokousväelle hetken aikaa tutustua hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteiseen toimintakertomukseen vuodelta 2018, mikä sitten vielä käytiin otsikoittain läpi Jaana Karosen johdolla. Anna-Miia Liimatta luki toiminnantarkastajien lausunnon kokousväelle (liite).

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Jaana Karonen esitteli hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2018. Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma päätettiin korjata vastaamaan hallituksen toimintasuunnitelmaa jalostustarkastuksen osalta. Muilta osin toimintasuunnitelmat hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Anna-Miia Liimatta esitteli tulo- ja menoarvion, mikä hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite).

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 4 henkilöä: Anni Sillanpää, Kristiina Sillanpää, Miia Lauronen ja Tuula Suni)

Puheenjohtajaksi esitettiin Anna-Miia Liimattaa. Anna-Miia Liimatta valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:

 • Kirsti Koivu
 • Anni Sillanpää
 • Marianne Sundström
 • Yvonne “Nonne” Lundell-Laitinen
 • Noora Kela

Pidettiin lappuäänestys (punainen äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Kristiina Sillanpää ja Sari Sankkinen. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Kirsti Koivu          24
 • Anni Sillanpää     24
 • Marianne Sundström  25
 • Yvonne “Nonne” Lundell-Laitinen   23
 • Noora Kela          29

Hallitukseen kaksi vuotiskaudelle, valittiin: Anni Sillanpää, Marianne Sundström, Noora Kela ja Kirsti Koivu.

 1. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat 3 henkilöä: Tanja Mäkipää, Kirsti Koivu ja Mari Koivula).

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle esitettiin:

 • Tanja Mäkipää
 • Kirsti Koivu
 • Yvonne “Nonne” Lundell-Laitinen

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle valittiin: Tanja Mäkipää, Kirsti Koivu ja Yvonne “Nonne” Lundell-Laitinen

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Jaana Karonen ja Taina Jaatinen-Niemi. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Hannele Rovio ja Timo T. Niemi.

 1. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

Kokousväki päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen.

 1. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Esitettiin Kirsti Koivu, Anne Greus ja Noora Kela.

Pidettiin lappuäänestys (keltainen äänestyslappu). Ääntenlaskijoina toimivat Kristiina Sillanpää ja Sari Sankkinen. Äänestyslaput liitteenä.

Äänet jakautuivat seuraavasti: Kirsti Koivu 20, Noora Kela 17 ja Anne Greus 13.

Yhdistyksen valtuustoedustajaksi kaudelle 2020-2022 ja tarvittaviin edustustehtäviin valittiin  Kirsti Koivu.

Esitettiin, että seuraavaksi eniten ääniä saanut valitaan Kirsti Koivun varahenkilöksi. Jaana Karonen tiedusteli kokousväen kantaa esitykseen. Kokousväki hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Yhdistyksen vara-valtuustoedustajaksi ja varahenkilöksi muihin edustustehtäviin valittiin äänestystuloksen perusteella näin ollen Noora Kela.

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita asioita.

 1. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

– Keskusteltiin toimikuntien mahdollisuudesta järjestää sähköisiä kokouksia. Toimikunnat ottavat asian mietittäväkseen. Kokousväelle myös kerrottiin, että jonkin verran niitä on jo pidettykin.

 1. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Vakuudeksi:

                                                                                                                                                       

Jaana Karonen                                                                 Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

                                                                                                                                                       

Kristiina Sillanpää                                                           Sari Sankkinen

 

Päivitetty viimeksi 5.4.2021