YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2018

Aika               19.5.2018 klo 11.00

Paikka            Teatteritalo Parvula, Laiska-Jaakontie 15, 36270 Kangasala

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 11.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Anna-Miia Liimatta esitti yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Jaana Karosta kokouksen puheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Tuula Suni ja Niina Kettunen-Niemi.

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla 23.4.2018. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 21 yhdistyksen jäsentä, joista valtakirjan omasi 21. Kokouksessa oli käytettävissä yhteensä 42 ääntä. Osanottajalista ja valtakirjat liitteenä.

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

  1. Päätetään havannankoirien PEVISA-ohjelmasta vuosille 2019-2023

1.Hallitus ja jalostustoimikunta esittävät hyväksyttäväksi Havannankoirien PEVISA-ohjelman vuosille 2019-2023 muodossa (vaihtoehto 1):

Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto ja virallinen silmätarkastuslausunto.
– Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
– Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta.
– Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa,

-Alle kolme (3) vuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausunnon saamisesta.
-Mikäli koira on tutkimushetkellä jo täyttänyt kolme (3) vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.

– Urosten jälkeläismäärärajoitus: Alle 4-vuotiaana enintään 25 pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään aina kokonaan.

  1. Hallitus ja jalostustoimikunta esittävät hyväksyttäväksi Havannankoirien PEVISA-ohjelman vuosille 2019-2023 muodossa (vaihtoehto 2):

Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto ja virallinen silmätarkastuslausunto.
– Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
– Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta.
– Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa,

-Alle kolme (3) vuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausunnon saamisesta.
-Mikäli koira on tutkimushetkellä jo täyttänyt kolme (3) vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Sihteeri esitti, että tämä kohta pöytäkirjasta tarkastetaan heti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestettiin PEVISA-esityksistä. Hallituksen esittämä vaihtoehto 1 havannankoirien PEVISA-ohjelmalle vuosille 2019-2023 hyväksyttiin äänin 24 – 18.

  1. Bia Hassel on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Myönnetään Bia Hasselille ero hallituksesta ja valitaan hallituksen jäsen kesken toimikauden eroavan Bia Hasselin tilalle hänen loppukaudekseen. Bia Hassel olisi ollut erovuoroinen vuonna 2019.

Myönnettiin yksimielisesti Bia Hasselille ero hallituksen toimihenkilön tehtävistä. Esitettiin Anni Sillanpäätä hallituksen jäseneksi loppu toimikaudeksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita mainittuja asioita

  1. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Kirsti Koivu tiedusteli syitä viime vuosina kesken toimikauden eronneiden toimihenkilöiden suureen määrään. Keskusteltiin mahdollisista syistä, mutta koska kesken kauden eronneita ei ollut paikalla, varsinaisia syitä ei pystytty antamaan.

  1. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14.

Vakuudeksi:

                                                                                                                                                       

Jaana Karonen                                                                 Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

                                                                                                                                                       

Tuula Suni                                                                       Niina Kettunen-Niemi