Kaikki tällä sivulla näkyvät pentueet ovat PEVISA:n täyttäviä ja Suomen Kennelliittoon rekisteröitäviä pentueita. Yhdistyksen jäsenkasvattajalistauksen löydät täältä.
astutettu sukutaulu + uros + narttu kasvattaja
syntynyt sukutaulu + uros + narttu kasvattaja myytä-vänä
-/-
-/-

Jalostusohje
JTO 2014-2018
– Jalostuksen Tavoiteohjelma
PEVISA (löytyy jalostusohjeen alusta, voimassa 31.12.2018 saakka)

Havannalaiset ry:n ilmaiseen pentuvälitykseen hyväksytään kaikki ne pentueet, joiden kasvattaja on yhdistyksen jäsen ja pentue on kasvattajan ilmoituksen mukaan jalostusohjeen täyttävä. Ennen julkaisua kasvattajan tulee toimittaa uroksen omistajalta kirjallinen suostumus uroksen tietojen julkaisemiseksi yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistelmää ilmoittaessa tulee ilmoittaa, mille kasvattajanimelle pentue tullaan rekisteröimään. Kasvattajaa ei voi enää myöhemmin muuttaa.

Yhdistelmän ilmoittaminen on mahdollista myös vasta pentujen syntymän jälkeen.

Tietosuoja-asetuksesta johtuen yhdistelmän julkaiseminen/arkistointi jalostustoimikunnan arkistoon vaatii aina myös uroksen omistajan kirjallisen suostumuksen. Voit toimittaa suostumuksen oheisella uroksen omistajan lupa-pohjalla.

Ohjeet pentuvälitysilmoituksen toimittamiseen

  • Tee pentuvälitysilmoitus sähköpostilla pentuvalitys.havannalaiset@gmail.com
  • Ilmoita astutus- tai syntymäpäivämäärä, kasvattaja sekä syntyneiden pentueiden osalta montako pentua syntyi / montako pentua on myytävänä.
  • Pentueilmoitus pidetään esillä 8-10 viikkoa, jonka jälkeen se poistetaan. Mikäli kasvattaja ei ilmoita pentuja syntyneeksi, niin yhdistelmä poistetaan listalta 12 viikkoa astutuspäivän jälkeen.
  • Maksullisia ovat ne ilmoitukset, missä kasvattaja on jäsen, mutta pentue ei täytä jalostusohjetta.
  • Mikäli ilmoitettu pentue täyttää jalostusohjeen, saa kasvattaja ilmoitukseen sukutaululinkin pentueen sukutauluun Jalostustietojärjestelmään. Jos kasvattajan tiedot löytyvät yhdistyksen kasvattajalistalta ja yhdistelmä täyttää jalostusohjeen saa kasvattaja ilmoitukseen myös linkin kotisivuilleen.
  • Maksullisia ilmoituksia pidetään näkyvillä neljä viikkoa, jonka jälkeen sen voi uusia 10€ hintaan taas neljäksi viikoksi. Maksulliset ilmoitukset ovat samassa taulukossa muiden ilmoitusten kanssa, taulukon alimmaisena. Maksa ilmoitus 10€/4 viikkoa tilille Nordea IBAN FI67 1375 3000 1017 57 BIC NDEAFIHH viite 2600 ja laita kuitti ilmoituksen mukana pentuvalitys.havannalaiset@gmail.com. Maksullisiin ilmoituksiin ei lisätä linkkejä sukutauluihin eikä kotisivuille.
  • Jalostusvalintojen helpottamiseksi jalostustoimikunta on avannut listauksen, mihin urosten omistajat voivat ilmoittaa uroksensa, mikäli sen pentumäärä on täyttymässä tai täyttynyt. Uroksen omistajat voivat ilmoittaa tiedot osoitteella: havannalaisetsihteeri@gmail.com. Listaukseen löydät tästä.
  • Kasvattaja, muistathan myös täyttää pentueseurantakaavakkeen kaikista pentueista!
  • Pyynnöstäsi jalostustoimikunta voi myös selvittää sinulle tiedossaan olevia riskitekijöitä yhdistelmäsi sukutaulusta. Lähettäessäsi jalostustoimikunnalle kyselyä, merkitse viestiin selkeästi mitä vastaukselta halutaan. Onko kyseessä tiedustelu jalostusohjeen täyttymisestä, yhdistelmän silmäriskeistä tai muista tietyistä sairausriskeistä tai onko kyseessä esimerkiksi jalostustiedustelu nartulle? Toimita kyselysi aina jalostussihteerin sähköpostiin (jalostussihteeri@gmail.com). Jalostustoimikunta vastaa jalostustiedusteluihin neljän viikon kuluessa kyselyn saapumisesta. Muistathan lähettää tiedustelusi siis ajoissa!

Päivitetty viimeksi 4.3.2022