Havannalaiset Ry on havannankoira – rodun virallinen rotujärjestö.

Joukko havannankoirien omistajia kokoontui Järvenpäässä 20.10.1990 tavoitteenaan rodun alajaoston perustaminen. 22.1.1991 Suomen Kääpiökoirayhdistykselle perustettiinkin bichon havanais-alajaosto.

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Risto Kari. Varapuheenjohtaja toimi Heikki Laine, sihteerinä Mirja Thomander ja taloudenhoitajana Jaana Karonen. Muita hallituksen jäseniä olivat Kirsti Koivu, Sari Laakso ja Tuija Skippari. Jalostustoimikunta koostui kolmesta henkilöstä: Kirsti Koivu, Heikki Laine ja Taru Vainio.

Jäsentiedotetta alettiin julkaista vuoden 1991 alusta. Ensimmäisessä lehdessä oli kuusi sivua ja se sisälsi:

  • jäsenmaksutiedot
  • toimihenkilöiden yhteystiedot
  • vuoden bichon havanais -kilpailun säännöt
  • Onko sinulle syntymässä bichon havanais -pentuja tiedotteen
  • näyttelytuloksia.

Ensimmäinen vuosikirja julkaistiin 6.10.1991 syyspäivien yhteydessä. Se sisälsi rekisteröinnit ja näyttelyarvostelut vuosilta 1989 ja 1990.

Bichon havanais -alajaosto päätettiin muuttaa rekisteröidyksi alajaostoksi 26.3.1994 pidetyssä kevätkokouksessa (yhdistyksellä oli tuolloin kaksi yleiskokousta vuodessa).

25.2.1997 Oikeusministeriöltä tuli tieto, että Havannalaiset ry on merkitty tällä päivämäärällä yhdistysrekisteriin. Aika alajaostona oli takana ja toimintaa päästiin siis jatkamaan SKKY:n virallisena jäsenyhdistyksenä. Tämä tarkoitti mm. sitä, että jäsenmaksut laskivat huomattavasti.

Toukokuussa 2005 Suomen Kennelliitto hyväksyi Havannalaiset ry:n anomuksen siirtyä rotua harrastavaksi yhdistykseksi.

Itsenäisenä havannankoirien rotujärjestönä Havannalaiset ry on toiminut 1.1.2011 alkaen.

Havannalaiset ry:n vuosikelloon voit tutustua täältä.

Päivitetty viimeksi 21.4.2024