CDPA/CDDY-geenitestitulosten kirjaamisessa Jalostustietojärjestelmään on ilmennyt yksittäisiä ongelmia, kun asia on vielä kohtalaisen uusi eläinlääkäreille ja omistajille. Kun otatat näytteet koirastasi/koiristasi, muista ostaa ennakkoon terveystutkimuslähetteet Omakoira-palvelusta. Muista kertoa näytteenottajalle, että lähetteet on osatettu ja ne vaativat hänen kuittauksensa ja tarkista vielä itsekin, että laboratorioon lähteviin näytelähetteisiin kirjataan kaikki tarpeellinen tieto eli ko. koiran viralliset tunnistetiedot, näytteenottamispäivämäärä ja näytteenottajan tiedot.

Julkaissut Susanna Thomander