Koirilla tehtävä geenitutkimus ja sitä kautta erilaisten rotukohtaisten DNA-testien yleisyys tulee vain lisääntymään tulevina vuosina. Toivomme, että myös havannankoirat saavat tulevaisuudessa rodun sairauksiin yksilöityjä testejä, minkä avulla pystymme osaltaan helpottamaan sairauksien vastustusta rodussamme.

Havannalaiset ry on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Hannes Lohen Koirageenit-tutkimusryhmän kanssa. Koirageenit-työryhmä on suomalainen tutkijaryhmä, joka tekee tärkeätä työtä etsiessään erilaisten perinnöllisten sairauksien paikkoja koirien DNA:ssa ja monelle rodulle onkin jo pystytty paikantamaan erilaisia sairausgeenejä, mistä sitten on pystytty kehittämään geenitesti juuri sille rodulle, juuri siihen sairauteen. Mikäli koirallasi todetaan jokin vakava perinnölliseksi katsottava sairaus, tarkista Koirageenit sivustolta, onko heillä menossa tutkimusta ko. sairauteen liittyen ja lähetä heille verinäyte sekä taustatietolomake koirastasi. Näin voit omalla toiminnallasi edesauttaa koirien terveyden hyväksi tehtävää geenitutkimusta. Koirageenit-tutkimusryhmä ottaa näytteitä vastaan myös sellaisista roduista/sairauksista, mistä ei ole juuri sillä hetkellä aktiivista tutkimusta käynnissä. Lisätietoja näytteiden lähettämisestä löydät täältä.

Koirilla tehtävä geenitutkimus on jo ollut myös suureksi avuksi ihmisten sairauksien hoidossa ja geneettisessä tutkimuksessakin.

Havannalaiset ry katsoo seuraavat laboratoriot luotettaviksi ja hyväksyy näiden laboratorioiden antamat testitulokset virallisiksi geenitestituloksiksi:

Labogen, Saksa: https://shop.labogen.com/fi/genetic-test-order/koira
Veterinary genetics laboratory UC Davis: https://vgl.ucdavis.edu/
Vetgen, USA:  https://vetgen.com/
Wisdom Panel = MyDogDNA: https://mydogdna.com/
Movet: https://www.movet.fi/

Muistathan aina selvittää testien ja näytteenoton hinnan sekä maksullisuuden ennakkoon. Ohjeet geenitestin teettämiseen löydät täältä.

Havannalaiset ry tukee geenitutkimusta varten tehtäviä näytteenottoja. Lisää aiheesta voit lukea täältä.

CDPA/CDDY-geenitestistä:

Vuonna 2009 tutkijat (Parker et al. 2009) löysivät lyhytjalkaisuuden aiheuttavan FGF4-geenin koiran kromosomista 18. Tästä puhutaan nykyään kondrodysplasiana (CDPA). Vuosia oli vahva epäilys, että tämä sama geeni aiheuttaisi myös kohonneen riskin ennenaikaiselle välilevyjen rappeutumiselle ja sitä kautta välilevytyrälle. Vuonna 2017 tutkijat Davisin yliopistossa Californiassa (Brown et al. 2017) todensivat tutkimuksissaan, että mikäli tuo FGF4-geeni sijaitseekin kromosomissa 12, aiheuttaa se selkeästi isomman riskin välilevyjen ennen aikaiselle kalkkeutumiselle ja täten myös altistaa koiran normaalia voimakkaammin välilevytyrälle (kondrodystrofia = CDDY). Puhutaan Hansenin 1-tyypin välilevysairaudesta (IVDD = intervertebral disc disease).
Tämän löydön myötä tutkijat ovat kehittäneet geenitestin, jolla pystytään määrittelemään kummassa kromosomissa lyhytraajaisella koiralla tuo geeni sijaitsee. Geenitestituloksena koira voi olla joko N/N eli koira ei kanna kyseistä kondrodystrofian / -dysplasian muotoa tai CDPA/CDPA eli lyhytraajainen koira tai CDDY/CDDY eli lyhytraajainen koira, jolla on merkittävästi kohonnut riski sairastua välilevytyrään välilevyjen kalkkeutumisen seurauksena. Jo pelkkä kantajuus (tulos N/CDDY) nostaa riskiä huomattavasti (jopa 15 kertaiseksi Hannes Lohen mukaan). On myös huomioitavaa, että kantajalla on myös 50% mahdollisuus jättää jälkeläisilleen tämä isomman riskin versio.
Jotta pystyisimme välttämään tuota kahden kohonneen riskin omaavan koiran yhdistämistä jalostuksessa, on suositeltavaa, että jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan ennen jalostuskäyttöä. Myös ns. villityypin geenin kantajien (N/N ja N/CDPA) löytäminen ja mahdollisuuksien mukaan säilyttäminen kannassa olisi ensisijaisen tärkeätä. Geenitestin voi teettää joko UC Davisin laboratoriossa tai Laboklinilla (vaatii eläinlääkärin testin ottamiseen). Lähde: UC Davis Veterinary Geneticks

Mikäli koiran molemmat vanhemmat on geenitestattu CDPA/CDDY-testillä ja molemmille vanhemmilla on sama tulos (isä: CDDY/CDDY + emä: CDDY/CDDY tai isä: CDPA/CDPA + emä: CDPA/CDPA) voidaan koira lisätä listalle vanhempiensa geenituloksen pohjalta samalla tuloksella, kuin vanhempansa. Tällaisen koiran kohdalla alla olevassa taulukossa lukee ”kirjattu vanhempien tulosten perusteella”. Mikäli siis koirasi vanhempien testitulokset tämän testin osalta löytyvät alla olevalta listalta ja niillä on sama tulos testistä, voit ilmoittaa oman koirasi myös listalle osoitteella havannalaisetsihteeri@gmail.com

Jos luet sivua kännykällä, käännä näyttö vaakatasoon, jotta taulukoissa olevat tiedot näkyvät kokonaisuudessaan.

Muilla, kuin MyDogDNA, geenitesteillä testatut havannankoirat (päivitys 7.4.2024). 9.1.2024 jälkeen Kennelliiton lähetteellä tilatut CDPA/CDDY-tulokset kirjautuvat Jalostustietokantaan:

Koiran nimi + rek.nroTestiTulos
Awattaren New Year Glamour FI14698/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Joyful Devil FI16732/18Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Joyful Mind FI16736/18Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Kissable Beauty FI19400/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Kissable Miracle FI19399/19UC Davis: Havanese Health Panel– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali
Bedårande’s Life and Love FI48074/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Memorable Beautiful Elsa FI12590/20UC Davis: Kondrodystrofia-testi, DCPA + CDDYCDDY = N/N = normaali CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Memorable Flying Peter Pan FI12594/20Kirjattu vanhempien tulosten perusteellaCDDY = N/N = normaali CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s New Found Talent FI41765/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande`s Original Cuban Beauty FI14591/21kirjattu vanhempien tulosten perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande`s Orginal Cuban Dance FI14590/21kirjattu vanhempien tulosten perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårtande’s Querido Amigo De La Esperanza FI43838/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Querida Flor De La Esperanza FI43836/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Querido Portador De Esperanza FI43839/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bedårande’s Querida Reina De La Esperanza FI43837/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Bedårande’s Querido Remitente De Esperanza FI43840/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Bellezza’s Hope And Dream FI53798/18Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Bikkjevovvens Albert Adenin NO30565/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Callunavias Moves Like Jagger FI12142/22UC Davis: Havanese Health Panel– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Callunavias Smooth Hurrican FI22842/18UC Davis: Havanese Health Panel– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Cottonwood Franco Da Rocha FI33021/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Cuban Paws Törnen Viiru FI11305/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Dazzling Paws Amazing Darling FI10080/17UC Davis: Havanese Health Panel– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Fargo Z Akacjowej Doliny FI46743/18Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Fly Away’s Buckminster FI41052/22Embark Dog DNACDDY = N/N = normaali
Frosty Ink’s To Be Loved FI31550/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Havahelmin Aapo Alfred FI11744/17Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Havastar’s Jasmin Josephine FI24409/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Havastar’s Quinella Quintana FI47479/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Hopelan Exited Love FI18728/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Irenedreams Dulce Domiina FI52886/19UC Davis: Havanese Health Panel– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali
Kwateen Encanted Snufkin FI61233/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Kwateen Enchanting Pixie FI61234/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Kwateen Endearing Caccacasa FI61235/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Kwateen Excited Mymble FI61232/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Awesome Aretha FI46998/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Authentic Arlo FI46994/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Alien Superstar FI46999/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Almighty Albus FI46996/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Amazing Ace FI46993/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Atomic Mr Amber FI46992/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Artful Astrid FI46997/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Laikabalalaika Adorable Amor FI46995/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Liveoak’s Terms Of EndearmentFIN27283/08UC Davis: Havanese Health Panel– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia – CMR1 = N/N = normaali – vWD type 1 = N/N = normaali
Lumikuono Yön Kuningatar FI21426/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Magas Mano Gentis FI29832/14Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Minttumantelin Kaura FI19531/16Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Minttumantelin LakkaLaboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Minttumantelin Lakritsi FI19132/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Minttumantelin Mäkitervakko FI20694/21kirjattu vanhempien tulosten perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Minttumantelin Mätäshelmikkä FI20695/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Doora FI18969/10Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Mäntyhavun Ellinoora FI51815/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Glitteri FI51301/18Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Jessi  FI19654/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Kaneli FI17109/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Liinu FI22897/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Miisa FI32132/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Nada FI28150/14Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Nötte FI48485/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Olivia FI58044/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Oonbusbus FI58048/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Osku FI58047/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Stella FI25081/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Smaragdi FI25079/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Uniikki FI40252/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Viljonkka FI60735/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Wiuhti  FI61765/21Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xen FI35103/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xettu FI35104/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xiia FI35108/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Ximmi FI25775/16Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xira FI35109/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xipa FI35110/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xtra FI35101/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xman FI35106/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xtream FI35107/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Xulbus FI35105/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Zalbus FI43800/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Mäntyhavun Zen FI43798/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Zheri FI43805/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Zhoko FI43803/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Mäntyhavun Zigo FI43801/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Zilja FI43804/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Zin FI43802/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Zino FI43799/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä
Mäntyhavun Ååna FI47323/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Ålbus FI47322/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Mäntyhavun Åssi FI47321/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Devil In Disquise FI37131/22Kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Don’t Hurry Be Happy FI29287/23Kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen See See Rider FI37135/22Kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Hard Headed Woman FI37137/22Kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Highly Unlikely FI47550/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Hurry To Your Curry FI29290/23Tulos kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Like A Hurricane FI29286/23Tulos kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Ready Steady Hurry FI29288/23Tulos kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Shades Of Autum FI53232/16Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen Sharp Dressed Man FI49464/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Nicolen You Can’t Hurry LOve FI29289/23Tulos kirjattu vanhempien perusteella– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Riehakan Kian The Red Head FI57249/20Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Smötkyn Riikon Elanor FI42108/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Smötkyn Riikon Persikankukka  FI59095/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Smötkyn Riikon Paahtomaissimies FI59098/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Smötkyn Riikon Son-Guia FI54181/22Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Smötkyn Riikon Tuhatkauno FI42110/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Trinillan Syyskaamosvalo FI46942/23Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/N = normaali – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Ulroin Peppi  FI20259/19Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia
Zabadou’s Miss Marshmallow FI56540/17Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti *– CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään – CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Testin tulee olla  havannankoiralle soveltuva ja terveyasioihin liittyvä. Listauksessa eläinlääkärin tai muun virallisen näytteenottajan ( esimerkiksi aluekouluttajat ja kennelneuvojat) vahvistamat/ottamat testit merkitään erikseen *-merkillä. Mikäli olet teettänyt havannankoirallesi terveyteen liittyvän, rodulle soveltuvan geenitestin, lähetä julkaisulupa ja kopio laboratoriolausunnosta osoitteella havannalaisetsihteeri@gmail.com.

Näytteitä ottavien aluekouluttajien/kennelneuvojien yhteystiedot löytyvät täältä.

Yhdistyksen geeniyhdyshenkilöinä toimivat:
Rose-Marie Martelin stormhills@gmail.com
Susanna Thomander havannalaisetsihteeri@gmail.com

Päivitetty viimeksi 7.4.2024