Koirilla tehtävä geenitutkimus ja sitä kautta erilaisten rotukohtaisten DNA-testien yleisyys tulee vain lisääntymään tulevina vuosina. Toivomme, että myös havannankoirat saavat tulevaisuudessa rodun sairauksiin yksilöityjä testejä, minkä avulla pystymme osaltaan helpottamaan sairauksien vastustusta rodussamme.

Havannalaiset ry on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Hannes Lohen Koirageenit-tutkimusryhmän kanssa. Koirageenit-työryhmä on suomalainen tutkijaryhmä, joka tekee tärkeätä työtä etsiessään erilaisten perinnöllisten sairauksien paikkoja koirien DNA:ssa ja monelle rodulle onkin jo pystytty paikantamaan erilaisia sairausgeenejä, mistä sitten on pystytty kehittämään geenitesti juuri sille rodulle, juuri siihen sairauteen. Mikäli koirallasi todetaan jokin vakava perinnölliseksi katsottava sairaus, tarkista Koirageenit sivustolta, onko heillä menossa tutkimusta ko. sairauteen liittyen ja lähetä heille verinäyte sekä taustatietolomake koirastasi. Näin voit omalla toiminnallasi edesauttaa koirien terveyden hyväksi tehtävää geenitutkimusta. Koirageenit-tutkimusryhmä ottaa näytteitä vastaan myös sellaisista roduista/sairauksista, mistä ei ole juuri sillä hetkellä aktiivista tutkimusta käynnissä. Lisätietoja näytteiden lähettämisestä löydät täältä.

Koirilla tehtävä geenitutkimus on jo ollut myös suureksi avuksi ihmisten sairauksien hoidossa ja geneettisessä tutkimuksessakin.

Havannalaiset ry katsoo seuraavat laboratoriot luotettaviksi ja hyväksyy näiden laboratorioiden antamat testitulokset virallisiksi geenitestituloksiksi:

Labogen, Saksa: https://shop.labogen.com/fi/genetic-test-order/koira
Veterinary genetics laboratory UC Davis: https://vgl.ucdavis.edu/
Vetgen, USA:  https://vetgen.com/
Wisdom Panel = MyDogDNA: https://mydogdna.com/
Movet: https://www.movet.fi/

Muistathan aina selvittää testien ja näytteenoton hinnan sekä maksullisuuden ennakkoon.

Havannalaiset ry tukee geenitutkimusta varten tehtäviä näytteenottoja. Lisää aiheesta voit lukea täältä.

CDPA/CDDY-geenitestistä:

Vuonna 2009 tutkijat (Parker et al. 2009) löysivät lyhytjalkaisuuden aiheuttavan FGF4-geenin koiran kromosomista 18. Tästä puhutaan nykyään kondrodysplasiana (CDPA). Vuosia oli vahva epäilys, että tämä sama geeni aiheuttaisi myös kohonneen riskin ennenaikaiselle välilevyjen rappeutumiselle ja sitä kautta välilevytyrälle. Vuonna 2017 tutkijat Davisin yliopistossa Californiassa (Brown et al. 2017) todensivat tutkimuksissaan, että mikäli tuo FGF4-geeni sijaitseekin kromosomissa 12, aiheuttaa se selkeästi isomman riskin välilevyjen ennen aikaiselle kalkkeutumiselle ja täten myös altistaa koiran normaalia voimakkaammin välilevytyrälle (kondrodystrofia = CDDY). Puhutaan Hansenin 1-tyypin välilevysairaudesta (IVDD = intervertebral disc disease).
Tämän löydön myötä tutkijat ovat kehittäneet geenitestin, jolla pystytään määrittelemään kummassa kromosomissa lyhytraajaisella koiralla tuo geeni sijaitsee. Geenitestituloksena koira voi olla joko N/N eli koira ei kanna kyseistä kondrodystrofian / -dysplasian muotoa tai CDPA/CDPA eli lyhytraajainen koira tai CDDY/CDDY eli lyhytraajainen koira, jolla on merkittävästi kohonnut riski sairastua välilevytyrään välilevyjen kalkkeutumisen seurauksena. Jo pelkkä kantajuus (tulos N/CDDY) nostaa riskiä huomattavasti (jopa 15 kertaiseksi Hannes Lohen mukaan). On myös huomioitavaa, että kantajalla on myös 50% mahdollisuus jättää jälkeläisilleen tämä isomman riskin versio.
Jotta pystyisimme välttämään tuota kahden kohonneen riskin omaavan koiran yhdistämistä jalostuksessa, on suositeltavaa, että jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan ennen jalostuskäyttöä. Myös ns. villityypin geenin kantajien (N/N ja N/CDPA) löytäminen ja mahdollisuuksien mukaan säilyttäminen kannassa olisi ensisijaisen tärkeätä. Geenitestin voi teettää joko UC Davisin laboratoriossa tai Laboklinilla (vaatii eläinlääkärin testin ottamiseen). Lähde: UC Davis Veterinary Geneticks

Mikäli koiran molemmat vanhemmat on geenitestattu CDPA/CDDY-testillä ja molemmille vanhemmilla on sama tulos (isä: CDDY/CDDY + emä: CDDY/CDDY tai isä: CDPA/CDPA + emä: CDPA/CDPA) voidaan koira lisätä listalle vanhempiensa geenituloksen pohjalta samalla tuloksella, kuin vanhempansa. Tällaisen koiran kohdalla alla olevassa taulukossa lukee ”kirjattu vanhempien tulosten perusteella”. Mikäli siis koirasi vanhempien testitulokset tämän testin osalta löytyvät alla olevalta listalta ja niillä on sama tulos testistä, voit ilmoittaa oman koirasi myös listalle osoitteella havannalaisetsihteeri@gmail.com

Jos luet sivua kännykällä, käännä näyttö vaakatasoon, jotta taulukoissa olevat tiedot näkyvät kokonaisuudessaan.

Muilla, kuin MyDogDNA, geenitesteillä testatut havannankoirat (päivitys 27.8.2023):

Koiran nimi + rek.nro Testi Tulos
Awattaren New Year Glamour FI14698/19  Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Joyful Devil FI16732/18 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Joyful Mind FI16736/18 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Kissable Beauty FI19400/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Kissable Miracle FI19399/19 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

– CMR1 = N/N = normaali

– vWD type 1 = N/N = normaali

Bedårande’s Life and Love FI48074/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Memorable Beautiful Elsa FI12590/20 UC Davis: Kondrodystrofia-testi, DCPA + CDDY CDDY = N/N = normaali

CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Memorable Flying Peter Pan FI12594/20 Kirjattu vanhempien tulosten perusteella CDDY = N/N = normaali

CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s New Found Talent FI41765/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande`s Original Cuban Beauty FI14591/21 kirjattu vanhempien tulosten perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande`s Orginal Cuban Dance FI14590/21 kirjattu vanhempien tulosten perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårtande’s Querido Amigo De La Esperanza FI43838/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Querida Flor De La Esperanza FI43836/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Querido Portador De Esperanza FI43839/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bedårande’s Querida Reina De La Esperanza FI43837/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Bedårande’s Querido Remitente De Esperanza FI43840/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Bellezza’s Hope And Dream FI53798/18 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Bikkjevovvens Albert Adenin NO30565/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Callunavias Moves Like Jagger

FI12142/22

UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Callunavias Smooth Hurrican

FI22842/18

UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Cottonwood Franco Da Rocha FI33021/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Cuban Paws Törnen Viiru FI11305/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Dazzling Paws Amazing Darling FI10080/17 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Fargo Z Akacjowej Doliny

FI46743/18

Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Frosty Ink’s To Be Loved FI31550/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Havahelmin Aapo Alfred FI11744/17 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Havastar’s Jasmin Josephine FI24409/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Havastar’s Quinella Quintana FI47479/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Hopelan Exited Love FI18728/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Irenedreams Dulce Domiina FI52886/19 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

– CMR1 = N/N = normaali

– vWD type 1 = N/N = normaali

Kwateen Encanted Snufkin

FI61233/21

Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Enchanting Pixie FI61234/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Endearing Caccacasa FI61235/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Kwateen Excited Mymble FI61232/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Liveoak’s Terms Of Endearment FIN27283/08 UC Davis: Havanese Health Panel – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

– CMR1 = N/N = normaali

– vWD type 1 = N/N = normaali

Magas Mano Gentis FI29832/14 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Minttumantelin Kaura FI19531/16 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Minttumantelin Lakka Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Minttumantelin Lakritsi FI19132/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Minttumantelin Mäkitervakko FI20694/21 kirjattu vanhempien tulosten perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Minttumantelin Mätäshelmikkä FI20695/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Doora FI18969/10 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Mäntyhavun Glitteri FI51301/18 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Jessi  FI19654/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Kaneli FI17109/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Liinu FI22897/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Miisa FI32132/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Nada FI28150/14 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Nötte FI48485/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Stella FI25081/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Smaragdi FI25079/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Uniikki FI40252/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Wiuhti  FI61765/21 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xen FI35103/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xettu FI35104/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xiia FI35108/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Ximmi FI25775/16 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xira FI35109/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xipa FI35110/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xtra FI35101/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xman FI35106/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xtream FI35107/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Xulbus FI35105/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Zalbus FI43800/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Mäntyhavun Zen FI43798/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Zheri FI43805/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Zhoko FI43803/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Mäntyhavun Zigo FI43801/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Zilja FI43804/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Zin FI43802/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Zino FI43799/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = N/CDPA = kantaa kondrodysplasia tekijää ja villityypin geeniä

Mäntyhavun Ååna FI47323/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Ålbus FI47322/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Mäntyhavun Åssi FI47321/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Devil In Disquise FI37131/22 Kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Don’t Hurry Be Happy FI29287/23 Kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen See See Rider FI37135/22 Kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Hard Headed Woman FI37137/22 Kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Highly Unlikely FI47550/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Hurry To Your Curry FI29290/23 Tulos kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Like A Hurricane FI29286/23 Tulos kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Ready Steady Hurry FI29288/23 Tulos kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Shades Of Autum FI53232/16 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen Sharp Dressed Man FI49464/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Nicolen You Can’t Hurry LOve FI29289/23 Tulos kirjattu vanhempien perusteella – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Riehakan Kian The Red Head FI57249/20 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Smötkyn Riikon Persikankukka  FI59095/23 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Smötkyn Riikon Paahtomaissimies FI59098/23 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Smötkyn Riikon Son-Guia FI54181/22 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/N = normaali

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Ulroin Peppi  FI20259/19 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Zabadou’s Miss Marshmallow FI56540/17 Laboklin: CDDY + CDPA kondrodystrofiatesti * – CDDY = N/CDDY = kohonnut riski välilevytyrään

– CDPA = CDPA/CDPA = samanperintäisesti kondrodysplasia

Testin tulee olla  havannankoiralle soveltuva ja terveyasioihin liittyvä. Listauksessa eläinlääkärin vahvistamat/ottamat testit merkitään erikseen *-merkillä. Mikäli olet teettänyt havannankoirallesi terveyteen liittyvän, rodulle soveltuvan geenitestin, lähetä julkaisulupa ja kopio laboratoriolausunnosta osoitteella havannalaisetsihteeri@gmail.com.

Yhdistyksen geeniyhdyshenkilöinä toimivat:
Rose-Marie Martelin stormhills@gmail.com
Susanna Thomander havannalaisetsihteeri@gmail.com

Päivitetty viimeksi 27.8.2023