Jalostusohje

Voimassa 23.4.2012 alkaen

HUOM! Jalostusohjetta on päivitetty ja uusi jalostusohje tulee voimaan 1.12.2017 alkaen. Uusi jalostusohje on luettavissa täältä. Alla nykyinen jalostusohje, uusi jalostusohje tullaan päivittämään tälle sivulle sen astuttua voimaan.

Päivitykset 28.11.2016 (päivitetty kohtaa 4, voimaan 1.1.2017), sanamuotoa päivitetty 30.12.2016
Päivitykset 7.6.2016 (päivitetty kohdat 4, 5 ja 8, voimaan 15.6.2016)

Havannankoiran jalostusohje on päivitetty Kennelliiton yleisen jalostusstrategian tavoitteiden mukaiseksi, joten tärkeimpinä kriteereinä ovat koiran terveys ja hyvinvointi, jalostuspohjan riittävä laajuus ja perinnöllinen monimuotoisuus sekä rodunomaisuus. Suomen Kennelliiton yleisen jalostusstrategian löydät täältä.

Yksittäisten, koiran elämää haittaamattomien kauneusvirheiden osalta ei ole laadittu tiukkaa säännöstöä, niiden osalta kasvattajien tulee kiinnittää huomiota siihen, että samat virheet eivät kertaudu yhdistelmissä molemmilta puolilta.

Huomaathan, että jalostusohjeen mukaisille yhdistelmille myönnettävä yhdistelmänumero tulee hakea 1.1.2017 alkaen ennen astutusta.

Havannalaiset Ry:n jalostusohjeet

Kaikki tämän jalostusohjeen täyttävät yhdistelmät, jotka kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnan sihteerille, tullaan julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla. Näistä yhdistelmistä syntyneet pennut pääsevät myös Havannalaiset ry:n pentuvälitykseen. Yhdistelmänumero tulee hakea ennen astutusta. Yhdistelmälle on mahdollista ilmoittaa varauros sekä ilmoittaa ennen astutusta, jos käytettävä uros muuttuu. Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, voi pyytää neuvoja jalostustoimikunnalta yhdistelmiä ja jalostusta koskevissa kysymyksissä.
Kasvattaja huomioithan ennen yhdistelmäsi toteuttamista rotukohtaiset PEVISA-edellytykset sekä rotujärjestön laatimat jalostusohjeet. Havannankoirat ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA) kataraktan, PRA:n ja patellaluksaation osalta. Jalostusohjeesta käyvät ilmi rotujärjestön jalostuskoirille asettamat vähimmäisedellytykset.

Havannankoiran PEVISA-ohjelma

(Voimassa 1.1.2010 – 31.12.2018)
Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen polvitarkastuslausunto ja virallinen silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta.
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa,
Vuonna 2012 polvitutkimus tulos on vielä voimassa vanhojen sääntöjen mukaan eli riittää kun koiralla on virallinen polvitutkimustulos otettuna ennen astutusta, riippumatta siitä minkä ikäinen koira on ollut tutkimushetekellä ( kun vain on ollut viralliseen tutkimukseen vaadittavan yhden vuoden) ja kuinka kauan sen ottamisesta on.

1.1.2013 alkaen
-Alle kolme (3) vuotiaalle koiralle tehty tutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa lausunnon saamisesta.
-Mikäli koira on tutkimushetkellä jo täyttänyt kolme (3) vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.

Muut jalostussuositukset:

 1. Koiraa, jolla on todettu kaihi, PRA, GRD, TRD, ektropion tai entropion, ei tule käyttää jalostukseen. Yhdistelmää, joka on tuottanut kaihia, PRA:ta, GRD:tä, TRD:tä, ektropionia tai entropionia sairastavan jälkeläisen, ei tule uusia. Aiotun yhdistelmän sukutaulussa neljän sukupolven sisällä ei saa esiintyä sairasta koiraa molemmilla puolilla (pennun isoisoisovanhemmat). Koiraa, joka on toistuvasti (esim. kolmessa) eri yhdistelmissä jättänyt kaihia sairastavan jälkeläisen, ei tule käyttää jalostukseen. Suositellaan kaihiriskin tarkastelua useammassa sukupolvessa mahdollisimman laajan terveen linjan saamiseksi pentueen sukutauluun. Koiraa, jolla on todettu cilia aberranta, distichiasis, trichiasis, MRD, PPM, HTVL/PHPV tai kirsikkasilmä voidaan käyttää jalostukseen, kunhan aiotun pentueen toinen vanhempi ei omaa samaa ominaisuutta.
 2. Mikäli koiralla on todettu elämänlaatua selvästi heikentävä vakava sairaus, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi: epilepsia, sebaceous adenitis (SA), Addisonin tauti, kuurous, Legg-Perthes, kilpirauhasen vajaatoiminta, maksashuntti, allergia, atopia, sydänsairaudet, toistuvasti esiintyneet virtsakivet, IMHA. Liioin koiraa, jolla on töpöhäntä, häntämutka, leikkausta vaatinut napatyrä, alapurenta, yläpurenta tai vino purenta ei tule käyttää jalostukseen.
  Sairaan koiran vanhempia, sisaruksia ja jälkeläisiä voi käyttää jalostukseen, mikäli aiotun pentueen toinen vanhempi, sen vanhemmat, sisarukset ja jälkeläiset ovat saman sairauden osalta terveitä. Suositellaan riskien tarkastelua useassa sukupolvessa mahdollisimman terveen linjan saamiseksi pentueen sukutauluun. Tällaiset sairaudet eivät saa aiotuissa yhdistelmissä kertautua molemmilta puolilta kolmen sukupolven sisällä pennusta laskien (pennun isoisovanhemmat).
 3. Koiraa, jolla on luuston tai nivelten kasvuhäiriö, ei tule käyttää jalostukseen. Vakavasti käyräraajaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen ja lievästi käyräraajaisia koiria ei suositella yhdistettävän jalostuksessa. Pyritään suoriin eturaajoihin.
 4. Urosten käytön rajoitus:
  Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 2,5 % edellisen vuoden rekisteröintimäärästä. Nykyisellä rekisteröintimäärällä (v. 2016, 580 kpl) lukumäärä on noin 15 pentua / vuosi. Uroksella saa olla alle neljä vuotiaana enintään 25 jälkeläistä ja koko elämän aikana 60 jälkeläistä. Viimeinen pentue hyväksytään kuitenkin kokonaisuudessaan jalostusohjeen täyttävään pentueeseen.
 5. Narttujen käytön rajoitus:
  Nartun vähimmäisikä astutushetkellä 18 kk. Ensimmäistä kertaa narttua pennutettaessa nartun suositellaan olevan alle neljävuotias. Yli 8-vuotiasta narttua ei tule käyttää jalostukseen. Nartulle syntyvien pentueitten väli tulee olla vähintään 10kk.

Narttua, jolla on 5 pentuetta, ei tule käyttää jalostukseen. Uusintayhdistelmien tekoa ilman painavia syitä tulee välttää. Tällaisia syitä voisivat olla esim. syntyi yksi pentu, joka myytiin ulkomaille tai että ainoa pentu syntyi kuolleena. Tällöinkin uusintayhdistelmä voidaan tehdä vain yhden kerran.

 1. Lisääntymisongelmat:
  Urosta, joka on ollut toistuvasti haluton astumaan narttua, ei tule käyttää jalostukseen. Kahden keisarinleikkauksen jälkeen narttua ei tule käyttää jalostukseen. Narttua, jolla on esiintynyt polttoheikkoutta, ei tule käyttää jalostukseen.
 2. Jalostustoimikunta toivoo, että kasvattajat suosivat yhdistelmiä, joissa sukusiitoskerroin jää alle 6,25 % (neljän sukupolven mukaan), mikä vastaa teoreettisesti serkusten sukusiitosastetta. Perusteena yhdistelmän sukusiitosprosentin laskemisessa käytetään Suomen Kennelliiton jalostustietokantaa.
 3. Koiran tulee olla palkittu virallisen näyttelyn laatuarvostelun ensimmäisellä palkinnolla (vanhat säännöt) tai erittäin hyvä (EH) -maininnalla (nykyiset säännöt). Hyväksytty jalostustarkastus (ilman varausta tai varauksella) voi korvata em. näyttelytuloksen.

Hyväksytään myös ulkomainen näyttelytulos, jäsenellä ilmoitusvelvollisuus.

 1. Aggressiivista tai arkaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 2. Tunnettuja lyhytkarvaisuuden kantajia ei suositella yhdistettävän, mutta muutoin lyhytkarvaisuuden kantajien jalostuskäytölle ei ole estettä.

Asioita, joihin kasvattajan lisäksi tulee erityisesti kiinnittää huomiota jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa:

 • Täydellinen hampaisto on toivottava. Koiraa, jolla on runsaita rotumääritelmästä poikkeavia hammaspuutoksia, ei tule käyttää jalostukseenYhdistelmiä suunniteltaessa kasvattajien tulee kiinnittää huomiota siihen, että alaleuka on riittävän leveä. Liian kapea alaleuka ei anna alaetuhampaille riittävästi tilaa ja aiheuttaa riskin kulmahampaiden painumisesta kitalakeen.
 • Oikeat rungon mittasuhteet
 • Karvanlaatu.
 • Jalostukseen ei tule käyttää rotumääritelmästä poikkeavan kokoista koiraa 23-27 cm +/-   2 cm
 • Jalostukseen ei tule käyttää puutteellisen pigmentin omaavaa koiraa, jolloin koiran kirsu on lihanvärinen tai silmäluomien reunat ovat pigmentittömät.
 • Jalostustoimikunta edellyttää nartun omistajan pitävän kunnia-asianaan tapahtuneen astutuksen ja syntyneen pentueen tietojen antamista jalostustoimikunnalle mahdollisimman nopeasti
 • Uroksen omistajan ei tule antaa urostaan huonokuntoiselle nartulle