Yhdistyksen vuosikokouksen kulku:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaan ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

11. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

– Kennelliiton valtuustoon ja Kennelliiton yleiskokoukseen

12. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

13. Päätetään kokous

Päivitetty viimeksi 1.8.2019