Yhdistyksellä ei ole virallisia, itsenäisiä alajaostoja mutta hyvinkin aktiivista aluetoimintaa on useammalla paikkakunnalla. Jos olet halukas järjestämään aluetoimintaa omalla paikkakunnallasi, ota yhteyttä havannalaisetsihteeri@gmail.com. Näin saat näkyvyyttä oman alueesi toimintaan ja aluetoiminnan yhteyshenkilö tai linkki lisätään kotisivulle. Jo toiminnassa olevien alueiden tapahtumapäivitykset toimitetaan osoitteella: cubanpaws@outlook.com

Toimintaohjeita Havannalaiset ry:n aluetoiminnasta vastaaville:

Aluetoiminnan piiriin katsotaan kuuluvaksi erilaiset koulutukset ja yhteistapaamiset (esim. näyttelytreenit). Havannalaiset ry:n hallitus toivoo, että aluetoimitsijat ja toimintaan osallistuvat ihmiset aktivoituisivat entistä enemmän myös erikoisnäyttelyiden, luentojen, luonnetestien ja joukkotarkastusten järjestämiseen yhteistyössä yhdistyksen kanssa.

Aluetoimitsijan tulee:

  • olla Havannalaiset ry:n jäsen
  • jakaa tietoa rodusta ja rotujärjestöstä
  • olla tasapuolinen järjestämässään toiminnassa
  • kannustaa harrastajia yhdistystoiminnan pariin
  • pitää rotujärjestö ajan tasalla paikkakuntansa tapahtumista ja tapaamisista (1krt/vuosi jos ei muuten ole tarvetta olla yhteydessä yhdistykseen).

Aluetoimitsija vastaa:

  • tapahtumapaikkojen siisteydestä ja luvallisesta käytöstä
  • yhteydenpidosta rotujärjestöön
  • yhteystietojensa ja alueensa tiedotuksen oikeellisuudesta yhdistyksen nettisivuilla.
  • Mikäli aluevastaavat näkevät tapahtumissa koiran koulutusta tai käsittelyä, mikä on eettisesti väärin ja eläinsuojelulain vastaista, on heillä velvollisuus puuttua siihen välittömästi ja ohjeistaa oikeampi toimintatapa. Koiran omistaja vastaa aina koiransa kouluttamismetodeista ja käsittelystä tapaamisissa ja siitä, että ne ovat eettisesti oikeanlaiset.

Aluetoiminnan rahoittaminen:

Aluetoiminnan rahoittamiseksi voidaan korvamerkitä alueiden itsekeräämiä varoja. Näitä varoja voidaan kerätä esimerkiksi järjestämällä mätsäreitä, arpajaisia yms. toimintaa. Yhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa (esim. erikoisnäyttelyt ja luennot) voidaan tapahtuman yhteydessä olleen buffetin ja arpajaisten tuotto kirjata alueen omiksi tuloiksi, aluetoimitsijan näin pyytäessä. Esimerkiksi erikoisnäyttelyssä varsinaisen näyttelyn tuotto/tappio jää yhdistykselle, kuten myös luento-/koulutuspäivillä jotka on suunnattu koko jäsenistölle.

Aluetoiminnan rahojen käyttäminen:

Alueen rahojen käyttämisen hyväksyy aina hallitus. Aluetoimitsijan tulee antaa ehdotus varojen käytöstä hallitukselle hyvissä ajoin (vähintään 1kk) ennen tapahtumaa. Aluetoiminnan varoja voidaan käyttää vain sellaiseen toimintaan, mikä on avointa kaikille alueen havannankoiraharrastajille (esim. treenihallien vuokrat ja koulutusten/luentojen järjestäminen). Alueen itselleen keräämät varat tulee käyttää kahden vuoden kuluessa niiden keräämisestä tai varat katsotaan luovutetuksi rotujärjestölle.

Lisätietoja aluetoiminnasta ja -toiminnan aloittamisesta saat yhdistyksen puheenjohtajalta, sihteeriltä ja jäsensihteeriltä.

Tällä hetkellä olemassa oleville alueiden omille rahoille päätettiin myöntää kahden vuoden siirtymäaika, koskien rahojen käyttämisen aikarajoitusta.

Nämä ohjeet astuvat voimaan 1.1.2017.

Päivitetty viimeksi 28.5.2023