Hei!

Havannalaiset ry yhdistyksen aluetoimijoiden yhdyshenkilönä toimii Päivi Törne-Kultala. Minut tavoitat hava.aluevastaava@gmail.com. Toimin yhdyshenkilönä hallitukseen ja toisinpäin. Annan vinkkejä alueenne toimintaan ja päivitän yhdistyksen kotisivuja alueittenne osalta.

Tällä hetkellä aluetoimintaa löytyy koko Suomesta. Yhdistyksellä ei ole virallisia, itsenäisiä alajaostoja vaan aluetoimintaa on monella eri paikkakunnalla. Jos sinun paikkakunnallasi ei ole aluetoimintaa mutta siihen olisi halukkuutta. Ole rohkeasti yhteydessä aluevastaavaan :

hava.aluevastaava@gmail.com.

Liittymällä yhdistyksen aluetoimijaksi saat näkyvyyttä oman alueesi toimintaan ja aluetoiminnan sivut luodaan yhdistyksen kotisivuille.

Jo toiminnassa olevien alueiden tapahtumapäivitykset toimitetaan osoitteella: hava.aluevastaava@gmail.com

Toimintaohjeita Havannalaiset ry:n aluetoimijoille :

Aluetoiminnan piiriin katsotaan kuuluvaksi erilaiset koulutukset ja yhteistapaamiset (esim. näyttelytreenit, yhteiset kävelylenkit yms.). Havannalaiset ry:n hallitus toivoo, että aluetoimitsijat ja toimintaan osallistuvat ihmiset aktivoituisivat entistä enemmän myös joukkotarkastusten, luentojen, luonnetestien ja  erikoisnäyttelyiden järjestämiseen yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Uusia ideoita otetaan vastaan.

Aluetoimitsijan tulee:

  • olla Havannalaiset ry:n jäsen, jakaa tietoa rodusta ja rotujärjestöstä ja mainostaa yhdistyksen kotisivuja ja putiikkia.
  • olla tasapuolinen järjestämässään toiminnassa. Kaikilla on mahdollisuus osallistua. Hyvä informointi. Kotisivuille tieto tapahtumista, koska se on virallinen tiedotuskanava tässä yhdistyksen toiminnassa.
  • kannustaa harrastajia yhdistystoiminnan pariin. Uusia jäseniä tarvitaan aina. Kerro kattavasta lehdestä, ota mukaan oma lehtesi jotta voi uudet tutustua. Aluevastaava voi itse päättää ei jäsenten mahdollisesti korkeammasta osallistumismaksusta järjestettäviin tapahtumiin. Kerättävällä osallistumismaksulla on tarkoitus kattaa ko. tapahtuman kulut, ei kerätä varoja toimintaan.
  • pitää rotujärjestö ajan tasalla paikkakuntansa tapahtumista ja tapaamisista. (vähintään 1krt/vuosiraportti kuluneen vuoden toiminnasta vuoden lopussa ).

Aluetoimitsija vastaa:

  • tapahtumapaikkojen siisteydestä ja luvallisesta käytöstä.
  • yhteydenpidosta rotujärjestöön. Kysyen hallitukselta lupaa järjestää toimintaa jossa kerätään varoja/ei ole sitä tavallista kuukausittaista toimintaa.
  • yhteystietojensa ja alueensa tiedotuksen oikeellisuudesta yhdistyksen nettisivuilla.
  • Mikäli aluevastaavat näkevät tapahtumissa koiran koulutusta tai käsittelyä, mikä on eettisesti väärin ja eläinsuojelulain vastaista, on heillä velvollisuus puuttua siihen välittömästi ja ohjeistaa oikeampi toimintatapa. Koiran omistaja vastaa aina koiransa kouluttamismetodeista ja käsittelystä tapaamisissa ja siitä, että ne ovat eettisesti oikeanlaiset. Uusi eläinsuojelulaki!
  • Yhdistys järjestää valtakunnallisia tempauksia, jotka koskevat kaikkia alueita. Aluetoimitsijat huolehtivat näiden toteutumisesta. Yhdyshenkilöltä voi näihin pyytää apuja ja vinkkejä. Aluetoimitsijaa tiedotetaan onko tapahtumiin mahdollista saada rahallista avustusta yhdistykseltä. Esim. turkinhoitopäivä, hampaidenpesupäivä.

Aluetoiminnan vetäjille järjestetään vähintään kerran vuodessa teams-tapaaminen jossa vaihdetaan kuulumisia ja yhdistyksen puolelta on joku paikalla vastaanottamassa terveiset yhdistykselle!

Aluetoiminnan rahoittaminen:

Aluetoiminnan rahoittamiseksi voidaan korvamerkitä alueiden itsekeräämiä varoja. Näitä varoja voidaan kerätä esimerkiksi järjestämällä mätsäreitä, arpajaisia yms. toimintaa. Yhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa (esim. erikoisnäyttelyt ja luennot) voidaan tapahtuman yhteydessä olleen buffetin ja arpajaisten tuotto kirjata alueen omiksi tuloiksi, aluetoimitsijan näin pyytäessä. Esim. erikoisnäyttelyssä varsinaisen näyttelyn tuotto/tappio jää yhdistykselle, kuten myös luento-/koulutuspäivillä jotka on suunnattu koko jäsenistölle.

Aluetoiminnan rahojen käyttäminen:

Alueen rahojen käyttämisen hyväksyy aina hallitus. Aluetoimitsijan tulee antaa ehdotus varojen käytöstä hallitukselle hyvissä ajoin (vähintään 1kk) ennen tapahtumaa. 😊Aluetoiminnan varoja voidaan käyttää vain sellaiseen toimintaan, mikä on avointa kaikille alueen havannankoiraharrastajille (esim. treenihallien vuokrat ja koulutusten/luentojen järjestäminen).Mikäli näiden kertamaksu on alle 100€, ei tarvitse hallituksen hyväksyntää. Tästä ylimenevästä summasta vaaditaan hallituksen hyväksyntä. Muista toimittaa kuitit!

Jos alueen itselleen keräämien varoja ei käytetä lainkaan kahden vuoden kuluessa, katsotaan ne luovutetuksi yhdistykselle.

Lisätietoja aluetoiminnasta ja -toiminnan aloittamisesta saat aluetoiminnan vastaavalta : hava.aluevastaava@gmail.com

Nämä ohjeet astuvat voimaan 27.3.2024.

Päivitetty viimeksi 26.4.2024