Kennelliitosta ilmoitettiin, että havannankoiralle on 9.1.2024 avattu sähköiset lähetteet alla mainituille geenitesteille.

– Kondrodystrofia (CDDY)

– Kondrodysplasia (CDPA)

Tulokset tulevat näkymään jalostustietojärjestelmässä muodossa:

– N/N Normaali

– N/CDDY Yksi geenikopio, tai

– CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota

Testin tilaaminen ja tuloksen tallennus

1. Testien tilaamiseen liittyvät ohjeet varmistetaan halutun laboratorion kautta, tilataan näyttenottopaketti ja koiralle varataan näytteenotto.

2. Ennen näytteenottoa koiralle tilataan Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähetteet haluttuja geenitestejä varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteitä, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.

3. Näytteenottajalle kerrotaan, että tulokset halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta.

4. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka tulosten valmistuttua puolestaan toimittaa ne sekä tilaajalle, että tallentaa ne suoraan Kennelliiton tietokantaan. Tulosten tallentamisen viiveissä toivomme ensisijaisesti yhteydenottoa laboratorioon.

Tulokset hyväksytään laboratorioista Laboklin, Movet ja MyDogDNA/Wisdom panel.

Aiemmin saadut tulokset:

Ennen tallennuksen aloittamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti vain testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin tulosraportista (tai muista tuloksen mukana toimitetuista dokumenteista) tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

– näytteen on ottanut virallinen näytteenottaja

– tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä

– näytteenottopäivä

– tutkimuspäivä

– tutkimus on tehty Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa

Polveutumisen perusteella terve

Polveutumisen perusteella terve-statusta ei valitettavasti ole vielä teknisesti toteutettu Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis tällä hetkellä tehdä. Kun tekninen toteutus on valmis, on koiralle tarkoitus kirjata tieto, että se on sairauden suhteen terve (eli normaali) polveutumisen perusteella. Kirjaus tehdään korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jos niille halutaan tulos. Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään samaa sairautta koskevat ulkomaiset tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Tulosraporttiin tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu koiran tunnistusmerkintä ja siitä on ilmettävä, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajana toimivan näytteenottajan ottama.

Tämän muutoksen myötä testituloksia ei enää kirjata yhdistyksen kotisivuille. Nyt sivuilla olevaa listausta ei myöskään poisteta sivuilta.

Julkaissut Susanna Thomander