VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2022

Aika               26.2.2022 alkaen klo 11.00

Paikka            Teams-etäkokous ja Keski-Suomen kennelpiiri, Rokkakankaantie 9, 41350 Laukaa AS

1. Kokouksen avaus

Pirkko-Riitta Metsävainio avasi kokouksen kello 11.06 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Todettiin, että Laukaassa paikalla ovat Pirkko-Riitta Metsävainio, Susanna Thomander, Ari Korhonen ja Niina Kettunen-Niemi. Aluksi Pirkko-Riitta Metsävainio onnitteli Pekka Järvelää, Jaana Karosta ja Kirsti Koivua heille myönnettyjen Kennelliiton hopeisten ansiomerkkien johdosta. Jokainen palkittu piti lyhyen kiitospuheenvuoron.

Pirkko-Riitta Metsävainio myös onnitteli Vuoden havannankoira-kilpailuissa menestyneitä ja kertoi, että voittajille toimitetaan palkinnot postitse. Kymmenelle kilpailuluokissa sijoittuneelle toimitetaan myös kunniakirjat postitse.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Pirkko-Riitta Metsävainio esitti yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Jaana Karosta kokouksen puheenjohtajaksi. Koska kyseessä oli etäkokous, Jaana kieltäytyi kunniasta ja yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko-Riitta Metsävainio. Sihteeriksi esitettiin Susanna Thomanderia, joka myös valittiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Sanna Lohtari ja Henriikka Vesterlund.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Havannalaiset-lehdessä 4/21 ja yhdistyksen kotisivuilla 12.12.2021. Äänivaltaisia jäseniä oli paikalla 36 henkilöä ja heistä viidellätoista oli käytössään valtakirja eli kokouksessa oli yhteensä käytettävissä 52 ääntä. Osanottajalista sekä valtakirjat liitteenä 1. Äänestyskoppi.fi-palvelua hoitavat Niina Kettunen-Niemi ja etänä Riina Kirmanen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen toimittamaan esityslistaan korjattiin kohtaan 12, että valitaan myös yhdistyksen edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen taloudenhoitaja Kaarina Pekkinen esitteli tilinpäätöksen (liite 2) kokoukselle. Susanna Thomander esitteli pääpiirteittäin hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteisen toimintakertomuksen vuodelta 2021 (llite 15) ja kokousväellä oli hetki aikaa tutustua siihen. Pirkko-Riitta Metsävainio luki toiminnantarkastajien lausunnon kokousväelle (liite 3). Anna-Miia Liimatta esitti, että toimintakertomukseen lisätään tiedot erikoisnäyttelyn tuotosta, toimintakertomusta edeltävän vuoden jäsenmäärästä vertailun mahdollistamiseksi, sekä terveystukien jakauma tuettavien tutkimusten osalta.

Toiminnantarkastuskertomukseen oli jäänyt kirjoitusvirhe hallinnon tarkastuksen vuosilukuihin. Yhdistyksen sihteeri ja kokouksessa paikalla olleet toiminnantarkastajat vakuuttivat kyseessä todellakin olevan kirjoitusvirheen. Toiminnantarkastajat antoivat luvan korjata kirjoitusvirheen toimittamaansa lausuntoon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Mari Jänisniemi-Honkalan esityksestä ja Ilkka Thomanderin ja Rose-Marie Martelinin kannatuksesta tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

Pirkko-Riitta Metsävainio antoi kokousväelle hetken tutustua hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmiin vuodelle 2022. Korjattiin hallituksen toimintakertomuksesta yksi kirjoitusvirhe. Muilta osin toimintasuunnitelmat hyväksyttiin yksimielisesti (liiteet 4 ja 5).

Kaarina Pekkinen esitteli tulo- ja menoarvion, joka kysymyksiin vastaamisen jälkeen hyväksyttiin esitetyn mukaisesti (liite 6).

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pidettiin tauko klo 12.06 – 12.10

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa on 4 henkilöä: Riina Kirmanen, Janita Marttila, Niina Kettunen-Niemi ja Juha Greus)

Puheenjohtajaksi esitettiin Pirkko-Riitta Metsävainiota. Pirkko-Riitta Metsävainio valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle esitettiin:

Riina Kirmanen

Niina Kettunen-Niemi

Päivi Törne-Kultala

Johanna Ikonen

Kaija Männistö

Äänestys hoidettiin Äänestykoppi.fi-palvelussa. Äänestys jouduttiin keskeyttämään, koska kaksi ääntä oli antamatta vaikka kukaan paikallaolijoista ei ilmoittanut jättäneensä äänestämättä. Todettiin, että puuttuvat äänet eivät vaikuttaisi äänestystulokseen. Ari Korhonen ja Niina Kettunen-Niemi tarkistivat kokouksessa paikalla olevien määrän. Äänimäärä oli kokouksen aluksi merkitty virheellisesti ilmoittautuneiden mukaan, eikä mukaan kirjautuneiden mukaan. Äänestyskoppi.fi-äänestystulos liitteenä 7.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Riina Kirmanen                          48 ääntä

Niina Kettunen-Niemi                41 ääntä

Johanna Ikonen                        26 ääntä

Päivi Törne-Kultala                    26 ääntä

Kaija Männistö                          17 ääntä

tyhjä                                         1 ääni

Hallitukseen kaksi vuotiskaudelle, valittiin: Riina Kirmanen, Niina Kettunen-Niemi, Johanna Ikonen ja Päivi Törne-Kultala.

9. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa on 3 henkilöä: Kirsti Koivu, Janita Marttila ja Petra Riisiö). Lisäksi Terhi Pellikka oli ilmoittanut eroavansa tehtävästään jalostustoimikunnan jäsenenä opiskelun viemän ajan takia eli valitaan myös yksi henkilö Terhi Pellikalta jäävälle kaksivuotiskaudelle.

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle esitettiin:

Susanna Thomander

Päivi Törne-Kultala

Kirsti Koivu

Tanja Mäkipää

Kaija Männistö

Pirkko-Riitta Metsävainio

Jenni Thomander

Päätettiin, että ensin äänestetään kolmivuotiskaudelle valittavista jalostustoimikunnan jäsenistä.

Äänet jakautuivat seuraavasti (Äänestyskoppi.fi-äänestystulos liitteenä 8):

Kirsti Koivu                               26 ääntä

Tanja Mäkipää                          23 ääntä

Susanna Thomander                  22 ääntä

Kaija Männistö                          19 ääntä

Pirkko-Riitta Metsävainio          18 ääntä

Jenni Thomander                      18 ääntä

Päivi Törne-Kultala                    5 ääntä

Jalostustoimikuntaan kolmivuotiskaudelle valittiin: Kirsti Koivu, Tanja Mäkipää ja Susanna Thomander

Seuraavaksi äänestettiin yhden henkilön valinnasta jalostustoimikuntaan kaksivuotiskaudelle.

Ehdolla olivat:

Jenni Thomander

Pirkko-Riitta Metsävainio

Kaija Männistö

Päivi Törne-Kultala

Äänet jakautuivat seuraavasti (Äänetyskoppi.fi-äänestystulos liitteenä 9):

Jenni Thomander                      16 ääntä

Pirkko-Riitta Metsävainio          16 ääntä

Kaija Männistö                          15 ääntä

Tyhjä                                        5 ääntä

Päivi Törne-Kultala                    0 ääntä

Kahden eniten ääniä saaneen kesken suoritettiin, yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, arvonta. Arvonnan suorittivat Susanna Thomander ja Niina Kettunen-Niemi, jotka arpoivat voittajan webbikameran edessä kaikkien osallistujen nähtävillä. Arpa onni suosi Pirkko-Riitta Metsävainiota, joka valittiin siis jalostustoimikuntaan kaksivuotiskaudelle. Arvat pöytäkirjan liitteenä 10.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Nina Holmström ja Nina Kilpinen. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin ja yksimielisesti valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Anna-Miia Liimatta.

Tauko klo 13.24 – 13.40

Petra Riisiö ilmoitti poistuvansa kokouksesta klo 13.25

Heli Mäenpää ilmoitti poistuvansa kokouksesta klo 13.28

Äänimäärä nyt siis yhteensä 50 ääntä.

11. Päätetään kulukorvauksista ja maksettavista palkkioista

Hallitus esitti, että kulukorvaukset ja maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

Kokousväki päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varahenkilönsä tarvittaviin edustustehtäviin

Esitettiin Kirsti Koivu ja Mari Jänisniemi-Honkala sekä varalle Niina Kettunen-Niemi.

Asiasta äänestettiin varsinaisten edustajien osalta ja äänet jakautuivat seuraavasti (Äänetyskoppi.fi-äänestystulos liitteenä 11):

Äänet jakautuivat seuraavasti: Kirsti Koivu 15 ääntä ja Mari Jänisniemi-Honkala 35 ääntä.

Yhdistyksen valtuustoedustajaksi kaudelle 2023 – 2025 ja Kennelliiton yleiskokous edustajaksi valittiin Mari Jänisniemi-Honkala.

Niina Kettunen-Niemi vetäytyi varahenkilökisasta, joten yhdistyksen vara-valtuustoedustajaksi 2023 – 2025ja vara-edustajaksi Kennelliiton ylesikokoukseen valittiin Kirsti Koivu.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

– Hallitus esittää käsiteltäväksi/hyväksyttäväksi kokouskutsun liitteessä 1 esitetyt muutokset yhdistyksen sääntöihin. Mikäli etäosallistumismahdollisuus päätetään hyväksyä sääntöihin, hallitus esittää hyväksyttäväksi myös kokouskutsun liitteenä 2 olevan Havannalaiset ry:n ääni- ja vaalijärjestyksen.

Käytiin esitetyt sääntömuutokset läpi Susanna Thomanderin johdolla pykälä kerrallaan. Korjattiin kirjoitusvirhe uudistetussa pykälässä kolme.

Yksimielisesti päätettiin, että esitettyä uutta pykälää 4 ei lisätä sääntöihin vaan kohtaan kirjattu jäsenmuotojen oikeutus yhdistyksen lehteen vahvistetaan tämän kokouksen kohdassa 14 ”Keskustellaan kokouksessa esille tulleista asioista”.

Yksimielisesti päätettiin jättää uudistetusta pykälästä pois sana ”ohjeistavana”.

Yksimielisesti päätettiin jättää uudistetusta pykälästä 11 pois sana ”selkeästi”.

Pykälässä 12 oli käsiteltävänä sekä jäsenen, että hallituksen esitys. Äänestettiin esityksien välillä.

Äänestystulos jakautui seuraavasti (Äänetyskoppi.fi-äänestystulos liitteenä 12): jäsenen esitys 27 ääntä ja hallituksen esitys 22 ääntä. Uusiin sääntöihin pykälä 12 kirjataan siis jäsenen aloitteen mukaisesti. Päätetyt sääntömuutokset liitteenä 13.

Muilta osin esitetyt muutokset sääntöihin hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaarina Pekkinen poistui klo 14.55.

Susanna Thomander antoi kokousväelle hetken tutustua päätettäväksi esitettyyn ääni- ja vaalijärjestykseen. Tehtiin toiseen kappaleeseen yksi kirjoitusvirhekorjaus ja hyväksyttiin ääni- ja vaalijärjestys yksimielisesti. Korjattu ääni- ja vaalijärjestys liitteenä 14.

14. Keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioista

Edellisen kohdan mukaisesti päätettiin, asian selkeydeksi, tämän kokouksen päätöksellä vahvistaa, että lehti toimitetaan yhdistyksen varsinaisille-, pentue-, kunnia- ja nuorisojäsenille. Perhe- ja kannattajajäsenille ei toimiteta lehteä. Edellä mainitut jäsenet ovat oikeutettuja kaikkiin vuoden lehtiin, vaikka jäsenyys alkaisi kesken vuoden.

Mari Jänisniemi-Honkala käytti puheenvuoron erikoisnäyttelyn 2022 mainostamiseksi sekä paikan esittelemiseksi.

15. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09.

Vakuudeksi:

Pirkko-Riitta Metsävainio                                    Susanna Thomander

puheenjohtaja                                                      sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Sanna Lohtari                                                      Henriikka Vesterlund

Päivitetty viimeksi 17.3.2024